Živlové krajiny – imaginační cvičení  0

V živlech je třeba hledat to nesmrtelné a věčné. Uchopení živlů jako abstraktních principů, které jsou nazývány ohněm, vodou, vzduchem a zemí, není ze začátku jednoduché. Proto se postupuje nejdříve od prostého pozorování živlových projevů ve svém okolí a přírodě jako celku. Než je dosaženo duchovní esence živlů, získává se poznání z hmotných a duševních projevů. Jednoduše toho, co je vnímání nejblíže. Uvedená imaginační cvičení šestnácti krajin jsou vhodná k hlubšímu porozumění živlů a následné syntéze jejich abstraktního pojetí. Spojením, překrytím či rozjímáním nad jednotlivými zkušenostmi.

Podstatou cvičení je umět si navozovat dojmy a nálady, tzv. vyrobit náboj o určité kvalitě. Pro snadnost a základní emoční škálu je nutné umět vytvořit základní pocity: horko, chlad, pohyb a stabilita a také suchost, vlhkost, lehkost a těžkost. Základní rozlišení vnímání je na živly, respektive jejich atributy.

Naše vnitřní prostředí – stav prožívání – se proměňuje na základě vnitřních i vnějších podnětů. Tento proces neustálé proměny je možné korigovat zaměřením se na jeden nebo dva živlové atributy a udržovat své prožívání a nálady v rovnováze. Nepodléhat okamžitě vnitřním náladám a nutkáním. Spíše naopak. Duševní stav není pouze přijímán a pak reflektován v jeho odpovídající činnosti, ale je spoluutvářen a řízen. Nejlépe s ohledem na zamýšlenou činnost.

Cvičení předpokládá odstup od sebe a svého myšlení, prožívání a fyzického stavu. Základním požadavkem je vědomost sebe a svého vnitřního světa. Schopnost nahlížet sebe a rozlišit svoji mentální, duševní a fyzickou skutečnost.

Jakmile se rozvine schopnost vyrobit náboj o určité intenzitě, lze s nábojem pracovat dále a učit se hlubší práci ve smyslu huštění, šíření, vysílání a rozpouštění nábojů.

Avšak nejdříve je nutné zvládnout navození.

 

Deset až patnáct minut spočiňte svojí myslí v imaginaci krajiny a pocitu, který z imaginace vyplývá. Užijte imaginaci všech smyslů k zažívání krajiny a její situace. Sluch, hmat, chuť i čich pomáhají k prohloubení zkušenosti daného prostředí. Celková představa musí mít co největší věrohodnost a hmatatelnost.

 

Záznam jednotlivých imaginací ke cvičení je minimalistický: Krajina – Její hlavní barvy – Základní dojmy – Prvotní popis imaginace. Vše ostatní si musíte domyslet, dotvořit a uzpůsobit sobě. Nechat také představivost pracovat a jednoduše chvíli danou představu žít a v daném prostředí být svojí duší a nejlépe i tělem.

 

Zemské vize:

1. Travnatá pláň – zelená – bujení života a sounáležitost. Vidím zelenou zemi kam oko dohlédne.

2. Skály, hory, rokliny – hnědá, černá, šedá – pevnost, tvrdost, stálost. Vidím tvrdou a syrovou zemi.

3. Útroby země, jeskyně – černá a tmavé odstíny – tuhost a plnost. Vidím nitro skal, jeskyní a dna propastí.

4. Poušť a prašnost – hnědá, žlutá, černá – mnohost a proměnlivost. Vidím prašné bouře a písečné pouště.

 

Vzdušné vize:

5. Bezmračná obloha – modrá – vzdušnost a šíře. Vidím nebeskou hloubku všemi směry.

6. Větry a větrná pole – modrá, šedá, bílá – proudění a pohyb. Vidím tetelení, vítr a vichry, fouká všemi směry a odevšad.

7. Nekonečný prostor – černá – nekonečnost a bezmeznost. Vidím nekonečnou šíři kam se podívám a není konce.

8. Nesmírná rychlost – míhání barev – proudění, zrychlování a pohyblivost všemi směry. Vidím svět míhat kolem sebe, ubíhá, zrychluji.

 

Vodní vize:

9. Zasněžená země – modrá, bílá, – svěžest, jas a mráz. Vidím sněžné pláně a mráz.

10. Oceány, řeky, jezera – zelená, modrá – vlhkost, slučování se. Vidím veškeré vodstvo a jeho hladiny.

11. Vodní hloubka – modrá, zelená, černá – hlubokost a spojenost. Vidím hloubku vod kam se podívám.

12. Bouřka a déšť na oceánu – modrá, zelená, šedá – vlhkost, chlad. Vidím bouřit vodu ze všech stran.

 

Ohnivé vize:

13. Pole světla – bílá – jasnost a čirost. Vidím nekonečný jas.

14. Ohnivá země – bílá, žlutá, červená, černá – hoření a rozpínání. Vidím hořící zemi.

15. Nitro ohnivé země – bílá, žlutá – žár a rozpínání s třením. Vidím jak oheň stravuje oheň.

16. Ohnivé bouře – žlutá, bílá, červená – explozivnost a pronikavost. Vidím výbuchy tisíců sluncí.

 

Patnáct minut je doba, za kterou by měla aktivní imaginace zvolené krajiny převládnout původní stav prožívání. Pokud je zapotřebí delší čas, věnujte imaginaci více, aby výsledný duševní náboj měl potřebnou hodnotu a váhu – byl skutečně nábojem a nikoli jen prchavou představou. Pokud to je pouze představa, bývá bez výraznějšího působení a dopadu vystřídána představou jinou. Imaginovaná krajina musí mít určitou emoční intenzitu a sílu. Hlubší duševní reakci. Aby náboj přetrval i kratší čas po ukončení cvičení a mohl být předmětem podrobnějšího zkoumání nebo následné práce. To vyžaduje cvik a um.

 


 


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na