Odpovědi z ankety na fb Magii – část III.  0

Ve Třetí části přinášíme opět třikrát třicet odpovědí na otázky položené při vstupu do skupiny Magie na facebooku.

V dalším článku bude uveřejněn zbytek odpovědí do celkového počtu 132 respondentů a v pátém bude analýza odpovědí na tématické okruhy a slibovaná statistika. Tři otázky se v podstatě ptají na osobní definici magie, ideál magie či abstrakt a nakonec na aktuální praxi. Záměrem otázek bylo zjistit, s jakými tématy a myšlenkami je Magie obecně spojována a jednoduše, copak je pod Magií chápáno.

Analýza nebo statistika nemá snahu hodnotit správnost či relevanci odpovědí podle nějakého dogmatu, tradice či systému. Odpovědi vyjadřují individuální spiritualitu a každý to má poskládané trochu jinak. Na vyhotovené statistice se uvidí pouze to, jak velká část inklinuje k tomu nebo onomu tématickému okruhu a co vstupující členy do skupiny Magie na Magii zajímá.

 

Sedmých deset

 

Co je podle tebe Magie?

61// Kouzla, nadpřirozeno…

62// Umocnění, vzývání a transformace sil, bráno jako rituál. Jinak na magii je prakticky založeno vše.

63// Mocné rituály ovládané myslí či nadpřirozenem, vesmírem.

64// Čarovno.

65// Záleží na tom jaká?

66// Něco, čemu lidé dnes už nerozumí, protože zapomněli. :)

67// Magie je podle mě všude a ve všem, nevím jak to popsat. :)

68// Dobrý sluha, zlý pán.

69// Síla mysli.

70// Způsob jak ovládat realitu.

 

Proč se Magií zabýváš?

61// Zajímám se o zvláštní věci a chtěla bych z magie aspoň něco umět.

62// Bůh ví.

63// Je to super zajímavost plná super zážitků.

64// Zajímá mě tajemno, čáry, atd.

65// V souvislosti s bylinami.

66// Kvůli sebevzdělávání a tajemnu, které ji obklopuje. :)

67// Asi jsem se s tím narodila.

68// Stalo se mi pár zvláštních věcí, tak bych chtěla do této oblasti trošku vidět.

69// Mám ji ráda.

70// Je zajímavá.

 

K čemu Magii potřebuješ?

61// K léčení lidí a přivolání dobra a lásky pro všechny, kteří to potřebuji.

62// K životu.

63// Na ulehčení svého těžkého života.

64// Zajímá mě.

65// Očista, vnitřní klid.

66/ K porozumění, abych dokázal pochopit zdánlivě nepochopitelné.

67// K životu, klidu, míru a porozumění.

68// K ochraně.

69// Je součástí života.

70// K přenášení slov.

 

osmých deset

 

Co je podle tebe Magie?

71// Všechno.

72// Síla vesmíru.

73// Magie je síla, tvořit a vytvářet proudy, trysky energie. Je to umění používat své vnitřní duchovní já. Své propojení s jednotou a světlem a naší lidskou podstatou, z které jsme vzešli.

74// Víra v něco nadpřirozeného. Něco, co oči vidí a mozek nechápe.

75// Vnitřní síla a energie duše.

76// Magie je pro mě to, co člověk považuje za nereálné a ono to přitom je.

77/ Energie, směr, mystično, síla, podpora, nový svět.

78// Energie potřebná k životu a přeměně čehokoli.

79// Schopnost měnit v souladu s vůlí.

80// Magie je věda mimo normální rámec studií.

 

Proč se Magií zabýváš?

71// To je složitá otázka…

72// Zajímá mě všechno tajemné, takže i magie. Proto se snažím poznat její historii i současnost, rituály, atp.

73// Potřebuji pomoc opravdu akutně.

74// Rodinná tradice. Máma vykládá karty a táta je iluzionista.

75// Cítím ji…

76// Od mala jsem se o tyto věci zajímal. Chci se více dozvědět! A také se to naučit.

77// Chci pojmout bytí jinak.

78// Protože nejsem robot.

79// Mám k ní obdiv už od dětství.

80// Chci se zdokonalit.

 

K čemu Magii potřebuješ?

71// K životu.

72// Těžko říct, zatím moc nevím, jak funguje… Ale určitě nechci nikomu ublížit.

73// Už ji mám v sobě, jako každý, nechci jí ovládat ani vlastnit, chci prostřednictvím vědění a síly ostatních rozšiřovat povědomí o tom dobrém v každém z nás. Protože se nikdo nerodíme v podstatě a prvoplánově zlý. Na svět přicházíme čistí.

74// K pochopení.

75// Pro bytí…

76// K lepšímu životu!

77// K fungování.

78// K záchraně světa a zničení katolické církve!

79// K zabránění nechtěného.

80// Abych uhranul Zemana. :)

 

devátých deset

 

Co je podle tebe Magie?

81// Thelema, Q tabulka, Andělské písmo Mgr. Kelley.

82// Magická záležitost.

83// Tajemství.

84// Poznání síly, která je ukrytá ve mne.

85// Věda a umění učinění změny v souladu s mágovou vůlí pomocí takových prostředků, které by dle normálních podmínek instrumentální kauzality byly neúčinné? Kategorie praxe, která byla osvícenstvím zavržena? Přesně nevím..

86// Cesta, která pomáhá rozvíjet sebe sama. Také dokáže být do určité míry dobrým pomocníkem.

87// Přírodní síly (zde záleží na osobní terminologii) opatřeny a usměrněny lidskou vůlí za účelem jejich využití k určitému záměru.

88// Magie je nástroj, kterým lze zprostředkovat různé formy energií a sil, kterýma je naplněný celý vesmír. Je to prostředek k propojení vyšších sfér a slouží k lepšímu pochopení přírody a lidské mysli.

89// Především tradice a účinný mechanismus, který funguje na principech vyšších sil i psychologie.

90// Magie slouží k naplnění našich tužeb.

 

Proč se Magií zabýváš?

81// Je potřeba mít pro její praktické užití důvod?

82// Magicky mě přitahuje.

83// Nevím jestli je to zájem, ale cítím, že ji potřebuji.

84// Nevím jak s ní zacházet.

85// Baví mě rituální techniky a jejich vztah k vědomí obecně. Zajímá mne hlavně použití hudby v rituálech a magii.

86// Zajímá mě, protože je to super příležitost poznat sám sebe v trochu jiném světle. Plus byl jsem od malička „očarován“ magií.

87// Je součástí života…

88// Jsem s ní úzce propojený a mám určité vlohy, které bych chtěl dále rozvíjet. Mám spoustu znalostí, které jen čekají na své praktické využití.

89// Zajímá mě přirozeně.

90// Vlastně mě zajímá spíš bylinkářství, ale v jednom starém herbáři jsem narazila na to, že magie je úzce spjata s bylinami a léčením. Chtěla bych se tedy o magii dozvědět více.

 

K čemu Magii potřebuješ?

81// K životu…

82// Magicky zářit.

83// Ke svému vnitřnímu klidu.

84// K poznání sama sebe.

85// Inspirace.

86// K poznání sebe sama a pokud někdo chce, tak i k pomoci druhé osoby.

87// Pakliže je součástí života, je ji k životu zapotřebí… Magie není něco, co se dá odložit do přihrádky a využít pouze v případě potřeby…

88// Nepotřebuji ji. Ale je dobré se v ní orientovat, jelikož tím dokážu pomoci spoustě lidem, jak v chápání přírodních sil, tak i sebe samých. Nehledě na to, jak blízko mě tyto síly spojují s vnějším světem.

89// Nepotřebuji, ale ráda se o ní zajímám.

90// Vyrábím tinktury, masti a nálevy určené k léčení. Magii chci tedy využít k léčení sebe a své rodiny.


Předchozí část II.  –   Následující část IV.


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na