Konspirační teorie a zdravý rozum  0

novus-ordoNa úvod začneme trochu netradičně a poprosím všechny čtenáře, aby si nejprve prošli následující dva odkazy:

>> Rytmus: „Som „cigán“ z Piešťan, nie iluminát!“ (Aktuality.sk)

>> http://www.youtube.com/watch?v=y-HBRhaZi7w

Otázka zní PROČ? Proč běžný člověk věří, že svět ovládají židé? Proč se snaží být tak kritický, až přejde do bodu absolutní nekritičnosti vůči informacím, které přijímá? Na tyto otázky se budu snažit odopovědět nikoli jako religionista, antropolog nebo psycholog, ale jako člověk, který se věnuje tradičním západním ezoterním systémům a seberozvoji.

Možné příčiny popularity konspiračních teorií


Hlavní důvody úspěchu a popularity konspiračních teorií by jsme mohli rozdělit do několika kategorií:

1. Ekonomická krize

Na člověka je za běžných okolností vyvíjen tlak, aby uživil sebe a svojí rodinu. V čase krize je tento tlak podstatně větší a běžný pan Novák nechápe složité souvislosti vzniku ekonomické krize. Ten pojem je pro většinu lidí abstraktní a těžko uchopitelný. Na druhé straně ale potřebuje na někoho nasměrovat svůj strach, zlost a jistou formu bezmocnosti, kterou vnímá. Právě na tohle potom „má“ žido-zednářské illumináty, kteří mohou prostě za všechno.

2. Změna společenského klimatu

Za posledních příbližně 20 let se společnost jak v našich končinách, tak celosvětově začala velmi měnit. Ať už se jedná o určitou krizi tradiční morálních a společenských hodnot, multikulturalizmus, množství informací, které jsou k dispozici apod. Nechci soudit zda jsou tyto změny dobré nebo zlé, to není úloha tohoto článku. Tyto závazné a hlavně rychlé změny způsobují v lidech frustraci, která je podobná první kategorii, ale s tím rozdílem, že člověk nedokáže přesně a přímo ukázat na toho (nebo ty), kdo za takovou globální změnu může.

3. „Syndrom Davida a Goliáše“

Tento syndrom je běžný hlavně u mladých lidí a čakrabab po 40ce. Člověk potřebuje mít pocit, že je součástí boje proti něčemu velkému, nebo spíše většímu, než je on sám. Častokrát vychází z pocitu méněcennosti, anebo případně jen z obyčejné nudy a frustrace z „prázdného života“. Člověk potom má potřebu vykonávat činnosti, které mu dávají pocit naplnění. A co je víc naplňující než dokázat nakopat prdel organizaci, která ovládla svět a všechny lidi?


Na celé situaci je velmi zajímavé, že je velmi podobná časům mezi první a druhou světovou válkou, před nástupem Hitlera k moci. Hitler tehdy získal velké množství spojenců v různých hnutích, které nazávýme ariosofické. V podstatě se jednalo o kombinaci teosofie, nacionalismu, socialního darwinismu a antisemitismu, který zahrnoval i všechny možné organizace, včetně zednářů a germanské mytologie. Tyto organizace začaly pod záštitou esoterismu sdružovat různé lidi, díky kterým se Hitler dostal k moci a rozpoutal tak největší válku v dějinách této planety. Hlubší rozebrání tohoto tématu naleznete v knize Nicholase Goodricka Clarka Okultní kořeny Nacismu.

 

Zkusme se ještě nachvíli podívat na vznik konspiračních teorii tak, jak je poznáme dnes. Dotkneme se mýtu o Iluminátech. Na začátek si povězme, že všechny dnešní konspirační terorie mají základ zejména v katolické církvi. Je možné, že celé to začalo někde v roce 1314 n.l likvidací řádu Templářů, kteří byli nositeli určitých tradicí a učení. V tomto bodě nastal podle mého názoru zlom, kdy už nebylo možné takovéto učení dále uchovávat uvnitř církve.

Následně přišla reformace a s tím související krize, a zásadní rozdělení tehdejšího západního světa. Díky těmto událostem už ezoterické učení nemohlo být fixované na církev, protože ta byla rozdělena. Nastalo vytváření různých společenstev a tajných řádů jako jsou Rosekruciáni, Martinisté, Zednáři a další. Reakce církve jako instituce byla samozřejmě velmi negativní. Církev ze svého principu velmi těžko akceptuje podobná uskupení, protože jedině ona má právo určovat co je ezoterické a co exoterické.

Ale od úvah přejděme k historickým faktům, kterými se velmi rádi ohání zástáncí konspiračních teorií. Na počátku konspiračních teorií o iluminátech máme dva lidi – Johna Robinsona, který napsal knihu Důkazy spiknutí proti všem náboženstvím a vládám v Evropě. Zaujímavé na této knize je, že informace dostával od člověka jménem Alexandr Horn, který byl skotským benediktínským mnichem. Druhá kniha je od Augustina Barruela, který byl jezuitským knězem. Obě dvě knihy vycházely z informací, které byly posbírané proti spolku, který sám sebe nazýval bavorští ilumináti. Spolek Bavorských Iluminátů byl v podstatě sdružení různých lidí a nebyl jediným spolkem, který sám sebe nazýval iluminátský. Členové tohoto spolku byli různí, většinou vzdělaní lidé, kteří se věnovali mystice, hermetickým vědám a humanismu. Všechno to oblíbené činnosti, které církev zbožňuje dodnes.

Dalším obdobím, kdy začaly být živené teorie o iluminátech, byl konec 19. století. Obrovský vědecký pokrok a patent vědců na pravdu vytvořil zvlaštní mezeru v zapadní společnosti, jejíž vliv vidíme dodnes. Církev se stala příliš starou, zkostnatělou a vzdálenou pro běžného člověka. Duchovně naplňovala jen pár lidí. Věda, nakolik se vymezila vůči jakémukoli duchovnu negativně, touhu člověka po poznání sebe sama a božského nenaplňovala. V tomto období začaly různé duchovní proudy opět vycházet na světlo světa. Nastalo období obnovy martinismu, rosekruciánského učení, hermetismu a dalších směrů a proudů. Tyto směry byly přizpůsobivější, a častokrát se představitelé těchto proudů snažili najít zlatou střední cestu mezi církví a vědou. Efekt ale byl samozřejmě opačný. Věda se vymezila vůči těmto proudům velmi tvrdě. Vůči některým nazorům podstatně tvrději než vůči církvi. A církev? Ta tak velmi střežila svůj monopol na tajemství posvátného, až skoro zapomenula o čem bylo a má být. Ti, ktěří jí chtěli vrátit zapomenuté, byli posláni pryč, jako podvodníci – tehdy se zrodily další pojednání o illuminátech, svobodných zednářích a dalších tajných skupinách, z kterých konspirační teoretici čerpají dodnes.

Netvrdím, že v dnešní době skryté zlo neexistuje. Ale jsou tu jiné konspirace, a hlavně v našich končinách, kterými je potřeba se zaobírat a odhalovat je. Například vliv velkých nadnárodních společností a organizovaného zločinu na politiku, farmaceutická lobby, degenerace Evropské unie jako instituce atd. Zkusme za těmito tématy nehledat tajemné řády, které jsou nedefinovatelné, ale konkrétní organizace a konkrétní osoby. A až je najdeme, nebojme se jich, protože jsou to jen lidé a společnosti. Žádní ilumináti, o jejichž zlých úmyslech nás přesvědčuje organizace, která je jedním z hlavních hybatelů světové ekonomiky a politiky.

 

Na závěr článku se s vámi rozloučím výrokem od velkého hermetika, člena a vůdčí osobnosti několika řádů jako jsou např. Martinisté, Rosekruciáni a i Svobodní zednáři, kteří se i dnes hodí na většinu konspiračních teoretií:

„Co je pak platno dáti tato světla lidem, kteří v nich spatřují jen směšný symbol nebo že oslepují klerikály, kteří v nich najdou fallus a kteis, podle svého chvalitebného zvyku; neboť jejich mozek jest utvořen tak, že všude vidí jen tamto a nějakého ďábla, jenž tvrdí muziku.“ 


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na