Odpovědi z ankety na fb Magii – část IV.  0

Publikujeme odpovědi posledních 42 respondentů ze skupiny Magie na facebooku.

Reagovali v anketě na tři otázky:

Co je podle tebe Magie?

Proč se Magií zabýváš?

K čemu Magii potřebuješ?

Na otázky odpovídalo o něco více lidí, ale odpovědi nebyly úplné nebo obsahovaly pouze znaky či jen jedno písmenko a nebyly tedy zařazeny do zpracování.

Třikrát čtyřicet dva odpovědí je opět velmi rozmanitých. Analýza v následujícím článku bude všechny značně zjednodušovat a selektivně vybírat společné rysy na úkor těch specifických. Pokud by z publikací svých odpovědí nebo s výsledky analýzy někdo nesouhlasil nebo měl jakékoli připomínky, stačí se ozvat na e-mail redakce@zridlo.net a rádi mu vyhovíme s jeho přáním.

Redakce přeje příjemné a inspirativní čtení.

 

desátých deset

 

Co je podle tebe Magie?

 

91// Neviditelná příroda.

92// Nelze definovat magii. Pro mne jde o magii samotných božstev, které uctívám. A každý z nás má maličký kousek božství v sobě a může se naučit ji používat a fungovat s ní.

93// Život. Schopnost kontroli mysli, vizualizace a respektování přírodních zákonů.

94// Umění způsobit změnu… Je takřka ve všem.

95// Magie je síla v každým z nás.

96// Magie je praktikování, díky kterému můžeme ovlivňovat jisté věci ve svém životě.

97// Věda o podstatě života.

98// Energie, které je všude plno a se kterou mohou někteří lidé pracovat.

99// Nedílná součást světa nebo ultimátní placebo? Vlastně je to jedno. Jednou jí popíše kvantová mechanika.

100// Všudypřítomná energie, která nás obklopuje.

 

Proč se Magií zabýváš?

 

91// Nalézání a rozvíjení potenciálu.

92// Od narození je to součást mě.

93// Zajímá mě především kvůli studiu a poznávání možnosti léčby těla i duše v historii lidstva. Zajímám se o historické osobnosti, alchymii a hermetismus.

94// Už od mala mám prapodivné zážitky. V podstatě si mě vyhledává a je fascinující.

95// Protože je součástí mého života.

96// Je úzce spojena s náboženskou tradicí, o kterou se zajímám.

97// Nevím, od dětství je to tak.

98// Vždycky mě zajímala a lákala. Rád bych jí porozuměl.

99// Viz odpověď na 3. otázku.

100// Je mou součástí už od narození. Věřím, že každá čarodějka/čaroděj/druid má svůj úděl.

 

K čemu Magii potřebuješ?

 

91// Posiluje vůli a rozšiřuje vědomí.

92// K rozvoji sama sebe a lepšímu porozumění božstvům.

93// Já magii nepotřebuji zdůrazňovat nebo oddělovat, pro mě je „magie“ součást běžného života. ;-)

94// Abych se uměla bránit a pomoct.

95// K práci, kterou dělám.

96// K hledání cesty, k osobnímu růstu, …

97// Rozvoj vlastních schopností.

98// Je spoustu důvodů. Někdy osobní prospěch, někdy pomoc jiným.

99// Nahlížení za oponu, vnitřní rozvoj a usnadnění si života. A wow-efekty, ty nikdy neškodí.

100// Není to o potřebě. Magie je mou součástí. Využívám jí k pomoci lidem v mém okolí a udržení rovnováhy. Zároveň mi i magie umožnila vnímat, co je jiným skryté.

 

jedenáctých deset

 

Co je podle tebe Magie?

 

101// Magie je učení o nehmotném světě kolem nás.

102// Příroda.

103// Magie je objevení našeho vnitřního vesmíru, je to síla skrytá v každém z nás. Je to sebepoznání, poznání naší vnitřní síly. Jak jsem četl ve více knihách: „Jak nahoře, tak i dole.“ A o tom je podle mě magie.

104// Všechno :) Ale asi hlavně snaha pochopit nehmotnou část tohoto světa.

105// Podstata všeho.

106// Magie je okultní disciplína, v mainstreamovém pojetí se jedná o rituály, které mají mít za následek ovlivnění vnější reality.

107// Čarodějnictví, okultismus.

108// Světonázor, poznání, způsob života.

109// Něco, co člověku může pomoci. Jakási síla, kterou můžeme ovládat a bohužel použít i jako zbraň.

110// Soubor vědění a prvopočátek kulturního života člověka.

 

Proč se zabýváš Magií?

 

101// Protože mne vzdělává o různých principech světa.

102// …je to přirozenost.

103// Magie mě zajímá z důvodů, které jsou v mé odpovědi na první otázku.

104// Zajímá mě celý svět, i ten nehmotný.

105// K odpovědím.

106// Nevím, možná proto, že je zajímavá.

107// Odjakživa, prostě proto, je mojí součástí a vracím se k ní a znovu připomínám.

108// Protože mě život baví.

109// Díky kamarádce, co mne sem přizvala. Je to zajímavé „téma“ a celkově bych potřebovala pomoci od určitých věcí. Doufám, že se zde dozvím něco. :)

110/ Protože jsem kulturní antropolog a taky wicca.

 

K čemu magii potřebuješ?

 

101// K odpovědi na mé otázky.

102// K vědění…

103// K rozvíjení sama sebe a dělat svět lepším.

104// K plnohodnotnému zážitku z tohoto života. :)

105// K relaxu.

106// Nepotřebuji.

107// Pouze si ji chci znovu všechnu připomenout k životu, pouze, abych věděla.

108// K čemu potřebujeme vzduch, vodu, oheň a zemi?

109// Již jsem zmínila, potřebuji pomoci od určitých věcí. :)

110// Ke zkoumání.

 

dvanáctých deset

 

Co je podle tebe Magie?

 

111// Magie je prastaré vědění

112// Magie je práce s energií.

113// Všechno.

114// Mystická energie, která si zaslouží prozkoumat.

115// Všechno okolo nás.

116// Všechno okolo nás.

117// Všechno.

118// Každodenní styl života.

119// Těžko říct, ale i když žijeme v 21. stol. pořád budou věci, vymykající se lidskému rozumu.

120// Jakési spojení mezi psýché a fyzikální realitou. Je to schopnost působit tzv. Synchronicity. Psýché má větší význam v realitě, než jak se usuzuje, dokáže jí alespoň ze subjektivního pohledu ovlivnit.

 

Proč se zabýváš Magií?

 

111// Mám určité vlohy a chci je rozvíjet.

112// Vždy mě zajímali a přitahovali věci kolem magie. Taky ze zvědavosti.

113// Protože je velmi zajímavá.

114// Zajímá mě hlavně prvek duchovna a věci mimo tuto realitu.

115// Těžká otázka… mnoho věcí se děje samo od sebe, ale mnoho můžeme ovlivnit a jsem zvědavá, proč věci fungují tak, jak fungují.

116// Protože si myslím, že jsem v minulém životě byla čarodějka.

117// Vzbuzuje ve mně pocit hlubokého naplnění.

118// Dá se pomocí ní zlepšit život lidí.

119// Mám rád historii, magie patřila ke středověkým oborům, nu a mě přijde, že generace 21. stol. se domnívá, že je úplně jiná než naši předkové, s touto diskontinuitou se musí něco udělat.

120// Od malička jsem byl jiný, sice vědecky založený, ale nějak jsem tušil, že na magii něco je a přitahovalo mě to. V nějakých dvanácti jsem se seznámil s teorií Theurgie, demonologie, Necronoimiconem, atp., přišlo mi to přirozené, brzy jsem začal s praxí.

 

K čemu magii potřebuješ?

 

111// Ke svému vývoji a ráda bych se naučila pomocí magie pomáhat.

112// Zlepšení životní cesty.

113// K životu.

114// Chci se dozvědět více.

115// K životu.

116// K hlubšímu prožívání svých emocí.

117// K životu.

118// K naplnění.

119// Pro pochopení dávné minulosti, na kterou se řada lidí kouká s posměchem.

120// Je to hlavně otázka mého vnitřního světa a jeho vývoje, někam to směřuje a pomáhá mi to na rovině psychiky, což pak pozitivně ovlivňuje můj život. Sice dokážu různé změny v realitě, ale to je podružné, nepotřebné.

 

závěrečných dvanáct

 

Co je podle tebe Magie?

 

121// Magie je jen jiná forma energie proudící v každém z nás a kdo se jí naučí ovládat, může ji používat, avšak s rozumem a zodpovědností.

122// Něco, co člověk musí studovat 5 životů, aby vůbec pochopil její význam.

123// Vše kolem nás. :)

124// Druh umění.

125// Vše kolem nás a v nás.

126// Síla energie.

127// Práce s energií, seberozvoj, probuzení do reality.

128// Životní síla.

129// Magie je něco hlubokého, co bych chtěla pochopit.

130// Velmi široká otázka, na kterou nejde jen tak odpovědět … pro někoho je magie prostředek k získání sobeckých výhod, pro jiného třeba přání, aby dobro postihlo všechny bytosti… … …

131// Magie je vše tajemné, ale je to součástí našeho života.

132// Základ všeho, moc v konečném důsledku s neomezenými možnostmi.

 

Proč se zabýváš Magií?

 

121// Nikdy mě nezajímala, přišlo to v dětství samo a tak se to stalo mojí součástí, ale pomoc lidem mi přijde jako ta zajímavá věc na ní.

122// Je to pro mě něco, co mě neuvěřitelně fascinuje.

123// Ani nevím, začala jsem se zajímat o magii a její praktikování již v osmi letech a od té doby mě to drží.

124// To fakt nevím. ;-)

125// Jsem čarodějka.

126// Miluji tajemství.

127// Cítím, že mě může změnit a také že mě mění.

128// Obklopuje mě.

129// Lepí se mi smůla na paty a věřím v to, že se mi někdo mstí.

130// Pro ten druhý důvod, který jsem uvedl výše.

131// Magie bylin.

132// Je to součást mojí podstaty.

 

K čemu magii potřebuješ?

 

121// K čemu se zrovna hodí, magie je potřeba v každé situaci a je přizpůsobivá.

122// Zajímám se o ni.

123// K životu… bez ní by neexistovalo nic. :)

124// K seberozvoji.

125// K pomoci ostatním.

126// K ochraně a k životu.

127// Prakticky k ničemu, ale vždy se hodí, magii praktikujeme něvědomě každý den.

128// K pochopení.

129// K očištění.

130// Pro to sáme.

131// Magie je vše v životě.

132// K udržení vnitřního klidu, zdraví psychického i fyzického.

 


Předchozí část III.  –  Výsledky ankety


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na