Kabalistický kříž – vnitřní práce a poznámky k rituálu  0

Jedním z hlavních účelů kabalistického kříže je vytvořit spojení s nejvyšším a nejčistším principem, jak v nás, tak mimo nás. Pro zjednodušení budeme v textu tento princip nazývat Světlo. Světlo je přivedeno do těla, které je jím celé prozářené a vyrovnané formou kříže. V této formě vytváří stav rovnováhy, čistoty a veškerá další rituální činnost je prováděna pod vedením „vyššího“ principu. Tohle je hlavní důvod vykonáváni kabalistického kříže před většinou zbylé rituální práce, jak ve vnějším řádu Zlatého úsvitu, tak ve vnitřním řádu RR et AC. Z tohoto důvodu považuji tento rituál za nejdůležitější rituál v tradici Zlatého úsvitu.

Níže uvedené vizualizace k rituálu vycházejí z knihy By Names and Images autora Peregrina Wildoaka.
Před tím než se do kabalistického kříže pustíme, podívejme se na pár poznámek ke cvičení:

 

4 fázové dýchání

V řádu Zlatý úsvit se nejčastěji používalo tzv. 4 fázové dýchání. Cyklus je následovný: Zhluboka se nadechujte (nádech jde z břicha přes plíce) a počítejte do 4. Zadržte dech počítejte do 4. Vydechněte počítejte do 4. Znovu zadržte dech a počítejte do 4.

Doporučuji, zvláště pokud nemáte zkušenosti s dechovými cvičeními 4 fázové dýchání nejprve trénovat 2 až 4 týdny než si tělo zvykne.

 

Napojení na zemi

Vizualizace jsou doplněním autora knihy By name and Images od Peregrina Wildoaka a není v kabalistickém kříži zahrnuto. Odůvodňuje to hlavně tím, že většina západních náboženských tradic měla hodně negativní vztah k zemi. Když vezmeme v potaz rčení Kether je v Malkuth a Malkuth je v Kether, dávalo mě osobně tohle doplnění smysl a do rituálu jsem ho zahrnul. Samozřejmě pokud se chce někdo držet původního znění, tak část s propojením s vnitřkem země vypustí.

 

Vibration neboli intonace

Intonace je v anglických textech pojmenována jako vibration. Velice často je popisována v rámci intonace poměrně složitá technika, která je spíše pro zkušenější praktiky a nejčastěji je popisována takhle:
Imaginovat zářivé bílé světlo nad hlavou a postupně nechat projít do úrovně srdce.
Uprostřed srdečního centra si představit žhnoucí bílá písmena slova, která chceme nechat vibrovat.
Pomalu vyslovíme slovo tak, aby vibrovalo v celém hrudním koši a cítili jsme ho v celém těle.
Měli bychom si představit, jak tento zvuk zasahuje každý kout vesmíru.
Pro začátek stačí, abyste při intonaci cítili vibrace v hrudníku a rukách. Pro ilustraci zde dávám odkazy:
Israel Regardie: https://www.youtube.com/watch?v=0zKVEcPJ368
Morgan Drake Eckstein: https://www.youtube.com/watch?v=4HW9k3pXGZs
Pokud při intonaci cítíte únavu hrdla, zapracujte na tom, aby vibrace vycházeli z nižší oblasti.

Intonování jmen Bohů nebo bytostí má z pohledu tradice odemknout sílu dané bytosti a přenést jí k nám. Kraig ve své knize Modern Magick rozlišuje intonaci na dva druhy:
Interní – invokační, která má hlavně za účel, aby naše fyzické i astrální tělo vibrovalo s danou kvalitou.
Externí – evokační, kdy se vibrace snažíme přenést do prostoru mimo nás.

 

V případě kabalistického kříže jde téměř vždy o invokační intonaci. V případu např. pentagramového rituálu je většinou ideální, aby intonace byly kombinací výše zmíněných typů. V pokynech Zlatého Úsvitu pro stupeň Neofyta upozorňují na fakt, že by se měla intonovat jenom boží jména. V principu to znamená, že by se neměla intonovat běžná slova nebo jména lidí. Není totiž jisté, jakou kvalitu intonací přeneseme.

 

Zasazení tří pilířů Stromu života

Na kabalistický kříž můžeme pohlížet i jako na symbolické zasazení tří pilířů stromu života v našem těle:
Prvním je střední pilíř prostřednictvím intonace Atah, která symbolizuje sefiru Kether, a intonací Malkuth, která symbolizuje sefiru Malkuth.
Druhý je pilíř přísnosti skrze intonaci Ve – Gebura, která je symbolem pro sefiru Geburah umístěnou ve středu pilíře přísnosti.
Třetím je pilíř milosti intonací Ve – Gedula, neboli Chesed, která je sefirou opět ve středu pilíře.

 

Rituál Kabalistického kříže

1. Postavte se tváří k východu (fyzickému či symbolickému) do středu rituálního prostoru (oratoře, sanktuária, chrámu etc.). Uvolněte své tělo. Jednoduchý způsob je pět až šest hlubokých nádechů začínajících v oblasti pupku.

 

2. Dejte ruku před své přirození tak, aby dlaň směrovala k tělu a prsty směrem k zemi. Můžete použít 4 fázové dýchání. Imaginujte jak se proud světla (nebo vůle) z vaší ruky přesouvá do země pod vámi. Nechte jej projít skrz zemi a dospět až do jejího středu, kde se spojí s vnitřním světlem země.

 

3. Velice pomalu zvedejte ruku po střední linii svého těla (používáte-li rytmické dýchání, tak v této fázi stále dýcháte v rytmu). Zároveň imaginujte jak světlo ze středu země vytahujete nahoru přes vaše chodidla a naplňuje celé vaše tělo proudem světla ze země.

 

4. Stále pomalu zvedejte ruku. Spolu s tím imaginujte jak rostete až do takové velikosti, že nohama stojíte na Zemi a hlavu máte mezi hvězdami. Zadívejte se na konec Universa a vidíte zářivé nekonečné a neomezené bílé božské světlo. Světlo naplní vaši vizualizaci a vy víte, že je to světlo Jediného. Musíte po něm toužit. Jak se vaše ruka dostává výš, cítíte světlo na dosah konečků vašich prstů.

 

5. Když se dostane rukou nad vaši hlavu, vezměte do ruky božské světlo. A začněte pomalu dávat ruku před své čelo a zároveň vytvářet sloup o šířce vaší dlaně, který vychází ze světla nad vámi. Dotkněte se konečky prstů čela. Světlo přechází do vnitřku vaší hlavy, usazuje se uprostřed a vyplňuje veškerý prostor hlavy. Intonujte Atah (Ty jsi). S tím jak intonujete, světlo v oblasti čela se stává jasnější a silnější, přesahuje hlavu a vytváří zářivou kouli.

 

6. Začněte přesouvat ruku z čela po střední linii směrem dolů a nechte sloup světla pokračovat přes nohy až do země. Zastavte ruku a dotkněte se břicha nebo přirození. Vytvořte ze světla velkou zářivou kouli pod vašimi chodidly a stůjte na ni. Intonujte Malkuth (Království). Spolu s intonací se světlo pod vašima nohama stává silnější a jasnější.

 

7. Konečky prstů, ze kterých vyzařuje božské světlo, se dotkněte rukou pravého ramene. Intonujte Ve- Geburah (i Moc). Opět imaginujte jak se s intonací vytváří na vašem pravém rameni jasná koule plná zářivého a silného světla.

 

8. Přesuňte ruku z pravého ramene na levé rameno a dotkněte se ho konečky prstů. Jak přesouváte ruku z pravé strany do levé, vytvořte jasný sloup světla mezi rameny a intonujte Ve-Gedulah (i Sláva) a opět s intonací vytvořte kouli jako v bodu 7.

 

9. Spojte ruce ve středu hrudníku a intonujte Le Olam (Na věky věků). Při intonaci se na spojnici mezi vertikálním a horizontálním sloupem vytváří koule jasného, zářivého a bílého světla.

 

10. Spojené ruce lehce roztáhněte (konce prstů zůstanou spojeny) a intonujte Amen. Při intonaci se celý světelný kříž vytvořený ve vašem těle rozjasňuje a zesiluje. Vyzařované světlo prostupuje celým vaším tělem.

 

11. Spusťte ruce pomalu dolů. Jak vaše ruce klesají podél těla, postupně se zmenšujte do své přirozené velikosti. Již nestojíte na celé Zemi a nemáte hlavu mezi hvězdami. Jak se vracíte do obvyklé velikosti, imaginujte sloup, který spojuje vaši oblast nad hlavou (tzv. korunní) s bílým zářivým světlem nad hvězdami.

 

 

Z historického pohledu byl kabalistický kříž pravděpodobně invencí zakladatelů Zlatého Úsvitu.

Ata Malkut Ve-geburah Ve-Gedula Le-Olam Amen je doxologií používáno v modlitbě Otče náš (Pater Noster). V částečně pozměněné formě se používá i v řecko-katolické církvi (Neboť tvé je království a moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždy i na věky věků).

 


Zdroje:

Zasvěcení do praktické magie díl I., Chic Cicero, Sandra Tabatha Cicero.
http://www.llewellyn.com/blog/author/don_kraig/ – blog Donalda Michaela Kraiga.
By Names and Images, Peregrin Wildoak, Skylight Press 2012
The Middle Pillar Third Edition edited and annotated, Israel Regardie, Llewellyn publications 2015


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na