Cvičení šesti směrů  0

sestsmeru1. Uvolněte svou mysl a tělo. Při cvičení seďte pohodlně s vyrovnanými zády a dlaně položte volně na stehna. Dýchejte pomalu, zhluboka a uvolněně.

2. Vizualizujte sféru zářivého světla přibližně 3 metry nad svojí hlavou. Tato sféra představuje základ bytí, prvotní impuls manifestace z ještě nemanifestovaných sfér nicoty. Představte si proud světla, který schází dolů do země přes vaše tělo a vytváří tam novou sféru obsidiánově černé barvy. Tato sféra je základní esencí tvoření hmoty. Je to fyzický život jak ho známe.

3. Vizualizujte přibližně 3 metry před sebou jasnou zářivou žlutou sféru s fialovým okrajem. Umístěte do ní symbol elementu vzduchu. Je to vzduch, prvotní plynná podstata stvoření. Je to zdroj vědomí a života jak ho známe. Spájí všechno do jednoho celku.

4. Ze vzduchu před vámi vychází proud jasného světla, který přechází přímo přes úroveň srdce. Přibližně 3 metry za vámi vytváří jasně modrou zářivou sféru s oranžovým okrajem. Umístěte symbol vody do této sféry. Tato sféra je prvotní voda zdroj všech psychických a emočních vyjádření. Je to lůno všeho tvoření hmoty.

5. Představte si přibližně 3 metry od sebe vpravo jasnou červenou sféru se smaragdovými okraji. Umístěte symbol elementu ohně do vnitřku této sféry. Tohle je prvotní oheň, zdroj energie a individuality ve stvoření. Oheň nám umožňuje mít vědomí sebe samého spolu s pohybem, změnou, tvořením a transmutací situací, kvalit a energií, jak v našem vnitřku, tak mimo nás.

6. Jasný proud světla teď vychází z ohně po vaší pravé straně a přes úroveň srdce ve vašem těle pokračuje dál do vzdálenosti tří metrů po vaší levé straně a vytváří sféru v barvě smaragdu s cihlově červenými okraji. Umístěte symbol elementu země do této koule. To je prvotní zem nebo jinak řečeno prvotní tuhost. Je základem vědomí, bez pevnosti by vědomí nemělo způsob vyjádření.

7. Proudem světla vytvoříte kruh: začněte ve sféře vzduchu, postupně spojujte přes oheň po pravé straně, pokračujíc vodou za vámi, zemí po levé straně až dokončíte kruh s elementem vzduchu.

8. Nyní prociťte uzavřený prostor vytvořený kruhem a šest aktivních bodů. Soustřeďte se víc na celý prostor, který jsme takto vymezili než na samotný kruh.

9. Zaměřte se na bod ve vašem srdci, kde se prolínají všechny tři vytvořené linie. Soustřeďte se na tento bod. Cítíte, že září jako jasný bod vědomí – světla. Vizualizací nechte záření postupně přesahovat ven a spojit všech šest sfér, které jste vytvořili v šesti směrech. A spočiňte vědomím v centrálním bodě po jednu minutu.

10. Invokace:

 

Prvotní světlo nad mou hlavou

            Půda mého bytí pod mýma nohama

            Vzduch moudrosti přede mnou.

            Voda života za mými zády.

            Oheň mého já po mé pravici.

            Zem přírody po mé levici.

            Celé mé já uprostřed, sjednocuje vše!

 

Technika, která je zde představena vychází z překladu cvičení od amerického autora Marka Stavishe. Zde uvedené cvičení se může považovat za náhradu malého pentagramového rituálu.

Cvičení má více vrstev:

  1. Vytváření živlové harmonie v auře
  2. Vytvoření astrálních ochranných prvků
  3. Ukotvení vědomí v prostoru a ve vlastním těle

Postupně je možné ke cvičení přidat další prvky jako je například intonovaní božích jmen nebo přidání hebrejských písmen, případně tarotových karet k jednotlivým sférám.

Poznámky ke cvičení:

Sférou myslíme barevně zářící kouli: http://cliparts.co/cliparts/yik/Krx/yikKrxEjT.jpg

Okrajem při každé sféře je myšleno světlo, které daná sféra vyzařuje směrem ven.
tabulkasestismeru

Cvičení je převzaté s povolením autora z knihy Kabbalah for Health and Wellness od Marka Stavishe (1 ed. 2007 strana 45)


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na