Claviculae Salomonis – Rekonstrukce Pátého pantaklu Slunce  0

SolarPlexusClaviculae Salamonis je středověký grimoar. Originální text se nenašel a nejstarší překlady jsou v latině. Zachoval se pouze v opisech. Každá verze textu má své chyby a zkreslení a některé si navzájem vůbec neodpovídají.

Na konci 19. století grimoar zrestauroval a poskládal S. Liddell MacGregor Mathers, jeho text se dostal i k rukám českých hermetiků a v podstatě jeho obdobu vydal Trigon z knihovny Universalie v 90. letech. Originální text od Matherse je dostupný na esotericarchives s poznámkami od Josepha. H. Petersona, který uvádí pantakly z jiného manuskriptu. Hlavní Mathersův přínos je očištění a opravení hebrejštiny a vytvoření hebrejského textu v pantaklech. Ve všech manuskritptech, které jsem zatím viděl, byl text v pantaklu v latině, italštině nebo němčině.

Následující text se zabývá rekonstrukcí Slunečního pantaklu, který je nazván jako Pátý pantakl Slunce. Pantakl má dle pramenů být nápomocný ke všem pracem slunečním, k přenosům na velkou vzdálenost a levitaci.

Pantakl je sestaven ze středového sigila. Čtyř slov složených z abecedy písma Přechodu přes řeku, která je uvedená ve třetím svazku Okultní Filosofie od H.C. Agrippy z Nettesheimu v 30. kapitole. Dokola je napsán 11. a 12. verš z žalmu 91. Mathers i Peterson uvádí, že jména kolem středového sigila patří entitám – duchům nebo andělům.

Úvodní pantakl je věrnou kopii vydání Trigonu z knihovny Universalie.

Mathersův pantakl vychází z pantaklu manuskriptu Harley9381 z 18. století.

Verze Mathers:

FifthPentacleoftheSun

Verze Harley 9381:

Harley3981

Peterson uvádí na esotericarchives pantakl z manuskriptu Sloan 3091.

10311376_866172430067110_5974132066718737460_n

 

Nyní je i patrné, že Mathers dodělal k pantaklu hebrejštinu, v předmluvě ke své knize napsal, že mu přijde pro celé dílo stěžejní a že to akorát překladatelé a opisovači ignorovali.

Pantakl verze Sl.3091 a Hl.9381 se liší v písmu Přechodu přes řeku.

Pokud si vezmeme k dispozici abecedu:

transitus_fluvii

Nebo její druhou variantu:

pasriver

Můžeme rozluštit jednotlivá písmenka pantaklů z obou manuskriptů.

Začínáme vrchním řádkem a postupujeme proti směru hodinových ručiček:

Mathers – Hl.9831 – 1) Alef-Tau-Alef-Daleth 2) Reš-Jod-Beth-Nun-Reš  3) Pe-Lamed-(?)-(?)-lamed-mem 4) Alef-Daleth-Nun

Peterson – Sl.3091 – 1) Alef-he-alef-daleth 2) (Gimel nebo Vau)-Jod-Beth-Nun-Reš 3) Lamed-Ajin-(Ajin?)-Lamed-Mem 4) Alef-Daleth-Nun-Jod

Petersonova verze dává v poslední slově písmenka ADNJ což je zápis jména Adonaj. To nenáleží andělům, ale Bohu. Doslovný překlad je Pán-Bůh. Mathersova i Petersonova hypotéza, že jsou to jména duchů nebo jiných entit je tím trochu vyvrácena, protože se jedná o jméno Boží.

Hypotéza na které se zakládá celá rekonstrukce je, že se jedná o zkomolený zápis AGLA. To je akronym Atah Gibor Le-Olam Adonaj.

AGLA: 1)Alef-Tau-He 2) Gimel-Beth-Vau-Reš 3) Lamed-Ain-Vau-Lamed-Mem 4) Alef-Daleth-Nun-Jod

Přepočítáme písmenka jednotlivých variant a převedeme shodu s AGLA na procenta:

AGLA – ATH GBVR L´VLM ADNJ – vzor – 100%

Hl.9831 – ATAD RJBNR PL??LM ADN – shoduje se písmeny v cca 55%.

Sl.9031 – AHAD GJBNR L´?LM ADNJ – shoduje se písmeny v cca 65%.

Petersonova verze, která by s přimhouřením oka dala i třetí slovo Le-Olam, je manuskriptem mladším. Podíváme se tedy na první verze manuskriptů, kterými jsou Ad10862

ad10862_087r

a Aub24.

aub24_f054r-1

Rozluštěním jednotlivých písmen a srovnáním získáme:

AGLA – ATH GBVR L´VLM ADNJ – vzor – 100%

Ad10862 – ATA VJBR (L?´L)? ADNJ – shoda písmen mezi 55% až 75% – výsledek záleží zda to čteme jako L nebo nečteme

Aub24 – DATA VJBR L´´LM ADNJ – shoda písmen nad 75%

Hypotéze AGLA odpovídá nejvíce manuskript Aub24. který je datován do roku 1674 a uveden jako Zecorbeni sive Claviculae Salomonis libri IV in quibus I De Praeparementis, II De Experimentis, III De Pentaculis, IV De Artibus.

Na základě víceméně potvrzené hypotézy provedeme rekonstrukci Pátého pantaklu Slunce a to v latinské i hebrejské variantě:

Latinská verze

pantakl03

.

Hebrejská verze

pantakl01

.

Latinský text naleznete zde. Hebrejský text naleznete zde. Překlad v podání bible kralické zde. Rekonstrukce Pátého pantaklu Slunce byla provedena na základě hypotézy. V jistém smyslu se jedná o pantakl nový. Originální pantakl mohl, ale také nemusel, vypadat jako navrhované varianty. Většina pantaklů potvrzuje, že poslední „jméno“ je Adonaj, které nepatří žádnému duchu ani andělu. V některých manuskriptech pantakl není uveden. Na závěr uvedu další varianty z nalezených manuskriptů z poloviny 18. století: První dvě jsou odlišné v celkovém zpracování, ale druhé dvě zachovávají formu výše uvedených pantaklů:

pantakl3

pantakl

pantakl21

pantakl4


Speciální poděkování patří Josephu H. Petersonovi z esotericarchives.com a Snopovi z grimoar.cz.


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na