Archives for : Listopad 2018

Audiovizuální rituál – Trhač opon  0

Pozvánka na Audiovizuální rituál – Trhač opon, který se uskuteční 1. 12. 2018 v Brně v divadelním studiu Paradox od 19:00.

Audiovizuální rituál je ve 3D. Brýle budou na místě k dispozici. Kapacita je deset lidí a jedná se o prodlouženou verzi. Rituál proběhne vícekrát, aby se dostalo na všechny přítomné.

Čekání na rituál bude zpříjemňovat Sarkyrovo čtení dosud nepřeložených povídek Ramseyho Campbella – Trhač opon, Hmyz ze Shaggai a Měsíční čočka. Pokračování…


Výsledek ankety na fb Magii  1

Výsledek ankety ve skupině Magie na facebooku. 132 respondentů odpovědělo na tři jednoduché otázky, které jim byly položeny při vstupu do skupiny. Všechny odpovědi jsme zveřejnili v předchozích článcích. Při pročítání odpovědí se určité pojmy opakují a je možné je sdružit do tématických okruhů, kde jsou jednotlivá témata provázána a sobě podobná. Respektive spolu souvisí a zároveň je jim možné přiřknout určitou společnou charakteristiku – základní téma.

Analýza neřešila správnost nebo špatnost odpovědí, duchovní stav jedince nebo úroveň realizace, popřípadě stupeň zasvěcení anebo jiné žebříčky či hodnocení. Záměrem ankety bylo zjistit, co si lidé o Magii vůbec myslí. Jaké oblasti v jejich mysli reprezentuje a s jakými slovy se pojí a jak je magie uchopena. Pokračování…