Z RSS zdrojů

Na rozcestník   Přidat odkaz


 

 

[wp_rss_multi_importer category=“1″ hdsize=“24px“ maximgwidth=“100″]

O RSS čtečce

Víme, že Zřídlo.net není jediný web, který se věnuje magii a spiritualitě. Také si uvědomujeme, že není v našich silách komplexním způsobem obsáhnout témata magie a spirituality. Na scéně České republiky působí mnoho praktiků a zasvěcenců, ale i autorů a bloggerů, kteří píší své vlastní texty. K tomu lze zmínit velký počet různých spolků a projektů, které se snaží podobně jako Zřídlo působit ve virtuálním prostoru.

Tito lidé, včetně nás ve Zřídle, se lišíme svým nazíráním na svět, vírou nebo praktikovanou spiritualitou a naší hranicí jest dosažené poznání a optika, kterou hledíme na svět. To co vidí a považuje za důležité jeden, nemusí být patrné a důležité pro druhého. Jak pak lze postihnout celistvost reality? Vyjma dosažením satori.

A tak před námi vyrostly otázky:

Jak Vám čtenářům umožnit vlastní hledání a neomezovat Vás jen myšlenkami a koncepty nás a našich autorů?

Jak Vám ve chvílích, kdy se autorům Zřídla nedostává času pro psaní, zprostředkovat přidanou hodnotu? Něco abychom neztratili Vaši pozornost a náklonnost?

A jak to učinit tak, abychom nezastínili druhé, ale naopak ostatní podpořili v jejich počínání?

Na základě těchto otázek jsme pro Vás vytvořili v první řadě rozcestník na různorodé weby, blogy, portály, a RSS čtečku, která čerpá z RSS zdrojů jiných webových stránek a blogů, přičemž zobrazuje úryvky, které po rozkliknutí odkáží na autorský web. Na vše však nestačíme sami, proto jsme i Vám umožnili spolupodílet se na obsahu rozcestníku a RSS čtečky a umožnili Vám samým přidat odkaz.

Toto řešení se nám jeví jako ideální cesta, jak nalézt řešení výše zmíněných otázek. Na jedné straně na Zřídle může vzniknout „nervový uzel“, skrze který proudí tok informací, a tedy ona přidaná hodnota, na straně druhé pomáháme ostatním nalézt si své čtenáře, zviditelnit jejich texty. A toto nabízí řešení, aby se všechny osamocené ostrůvky aspoň na jednom místě dotýkaly, ale nikoliv tak, aby všichni museli býti členy Zřídla, uniformní, jednotní v pohledu na svět.

Ať Vás autoři Zřídla a autoři dalších webů a blogů inspirují a pomáhají Vám nalézt, co hledáte.

Nechť se dílo daří.