Rozcestník

Do RSS čtečky   Přidat odkaz


 

Legenda ke štítkům
*Vše – všechny odkazy tříděné dle abecedy. „(1)“.
Afroamerické kulty a šamanismus – směry vzniklé spojením křesťanstvím a afrických náboženství (Vúdú, Santerie apod.), popřípadě tradiční nebo moderní šamanismy od Sibiře po Ameriku.
Čarodějnictví – tradiční lidová a přírodní magie.
Divinace – astrologie, tarot, věštění, horoskopy apod.
Esoterismus – označení, když nevíme, jak to označit:) Resp. označená stránka obsahuje velký mix příspěvků do mnoha oblastí.
Fórum – fóra a stránky na nichž lze diskutovat. Neobsahuje FB diskuzní skupiny.
Kabala – stránka se zaobírá kabalou a judaismem.
Knihovna – obsahuje sbírky textů, publikací, slovník či encyklopedii.
Magie – „vyšší“ klasické magické směry (hermetismus, thelema, chaosmagick atd.).
Multimedia a umění – v obsahu naleznete odkazy, které kladou důraz na multimédia a uměleckou složku bytí.
Nakladatelství – více i méně známá vydavatelství věnující se publikaci knih o magii, spiritualitě apod.
 
Náboženství – stránky věnující se různým náboženstvím s teologizující dimenzí. Neobsahuje pohanství.
New age – „moderní“ eklektické mutace vzniklé pod vlivem New Age. Neobsahuje toltéctví.
Obchod – kamenné i virtuální obchůdky.
Organizace – (ne)oficiální sdružení, společnosti, řády, spolky a organizace.
Osobní – osobní stránky lidí, věnujících se magii a spiritualitě, magická blogosféra.
Pohanství – pohanství na všechny způsoby.
Psychotronika – stránky zabývající se výzkumem nadpřirozených jevů.
Religionistika  – stránky zabývající se výzkumem náboženství.
Revue – revue, portály, e-časopisy o magii a spiritualitě.
Služby – stránka nabízí služby (od věštění, lečení až po tantru).
Šamanismus – klasické a tradiční šamanismy od Sibiře po Ameriku, moderní západní šamanismus. Neobsahuje Africkoamerické kulty.
Toltéctví – směr vzniklý jako reakce na dílo Carlose Castanedy silně ovlivněný New Age. Vzhledem k malému počtu stránek obsahuje i Nagualismus.