Meditace Hierofantů  0

Hierofant a svatyněHierofant, jinak řečeno Velekněz, je nejvyšší zasvěcenec stojící na vrcholu náboženské nebo přirozené spirituálně lidské hierarchie. Je to ten, který je z lidí nejblíže Bohu, ten který stojí nejvýše. Tuto nejvyšší čest obdržel z nebes a v ní je podpořen lidmi, dobrovolně a z jejich vůle, protože oni nechtějí nebo nemohou přistoupit tak blízko, a nechtějí nebo nemohou stát tak vysoko. Proto mají svého vyslance a zástupce, který rozmlouvá s Bohem a sděluje jim Boží vůli. 

V každém kolektivu, menším nebo větším, existuje přinejmenším odlesk hierofanta. Jeho plné a celé vědomí je ztělesněno kontinuálně, traduje se a dědí, avšak nemusí být v konkrétním jedinci, respektive hierofant se rozděluje a skládá: Je čas, kdy je to pouze a jeden člověk, a jsou období, kdy je vědomí či abstrakt hierofanta rozprostřeno do více individualit.

Svatyně

Svět má pět svatyní, ty jsou věrně zrcadleny v lidském těle.

 

První svatyní je prázdnota bez středu, směru a okraje. Obaluje i vyplňuje vše stvořené a je tak prvním tělem, v němž teprve vše vzniká. Druhá svatyně je zdrojem nejčistšího ohně a u člověka se vylévá půl metru nad jeho hlavou. Třetí svatyní je nejčistší voda sídlící v lebce. Čtvrtou svatyní je nejčistší vzduch umístěn v srdci. Pátou svatyní je nejčistší země, která je ve středu pánevního koše. Stejná je svatyně pro člověka i pro vesmír.

Meditační cykly svatyně očišťují a rozpouštějí odporovou sílu, čímž ji zprůchodní pro podstatu první svatyně. Začíná se a končí přirozenou pozicí všech živlů v jejich svatyních. Navrácení živlů do jejich svatyní může proběhnout zpětným postupem nebo náhle.

Meditace nabývá formu sestoupení ohně a povýšení země v sedmi krocích:

 

Svatyně nad hlavou:  1.oheň 2.voda 3.voda 4.voda 5. voda 6. země 7. země

Lebeční svatyně:       1.voda 2. oheň 3. vzduch 4. vzduch 5. země 6. voda 7. vzduch

Srdeční svatyně:       1.vzduch 2. vzduch 3. oheň 4. země 5. vzduch 6. vzduch 7. voda

Pánevní svatyně:       1.země 2. země 3. země 4. oheň 5. oheň 6. oheň 7. oheň

 

V hebrejském pojetí je to sestupování jodu a vystoupení druhého he Tetragramatonu:

 

Svatyně nad hlavou:  1) jod   2) he   3) he    4) he    5) vav  6) vav  7) he

Svatyně lebeční:        1) he    2) jod  3) vav  4) vav  5) he    6) he    7) vav

Svatyně srdeční:        1) vav  2) vav  3) jod  4) he    5) he    6) he    7) he

Svatyně pánevní:       1) he   2) he    3) he   4) jod   5) jod   6) jod   7) jod

 

První svatyně je v případě čtyřpísmenného jména Božího Ein Sof.

Meditace má také rychlou formu skrze dva kroky, vnitřní a vnější:

 

Svatyně nad hlavou:   jod – oheň    1) jod – oheň      2) he – země

Svatyně lebeční:        he – voda      1) vav – vzduch  2) vav – vzduch

Svatyně srdeční:        vav – vzduch 1) he – voda       2) he – voda

Svatyně pánevní:       he – země     1) he – země      2) jod – oheň

 

V prvním kroku se prohazuje voda se vzduchem a v druhém oheň se zemí.

Meditační cykly v postupné i rychlé formě provádějte v posvátném počtu 3, 7, 12, atp.


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na