Kouzlo k vybudování vztahu s Héliem  0

Následující text je překlad rituálu z Řeckých magických papyrů. Soubor papyrů různé datace, kdy některé pocházejí z prvního století před našim letopočtem a jiné byly napsány až ve čtvrtém století našeho letopočtu. Text rituálu označeného jako PGM III. 494-611 nese krom rysů helenizovaného Egypta a blízkého východu i transformovanou, časem naředěnou a mírně zpřeházenou koncepci nebo spíše magickou formu funerálního textu Am-Duat, který je o celé tisíciletí a půl starší.

Lze usuzovat, že ti, co drželi tajemství pro faraony, je předávali dál až je uzpůsobili i pro další účely, případně je předělali později jiní. Důležité je, že pro případnou rekonstrukci či doplnění chybějících míst rituálu z Řeckého magického papyru je možné nahlédnout do původního zdroje Am-Duat. Ovšem ne ve všech případech, protože rituál je vlastně oproti svému originálu příliš moderní či vyvinutý. Některá stěžejní jména, symboly a formy, které se přidaly později, lze doplnit snad už jen skrze jasnozřivost.

I přes neúplnost je rituál možné považovat za velmi přínosný a tak redakce Zřídla přeje všem příjemné čtení a hodně inspirace.

 

PGM III. 494-611

 

Kouzlo k vybudování vztahu s Héliem. Postup pro každý ritus, pro všechny věci. Pro cokoli co chcete, invokujte tímto způsobem: „Přijď, přijď ke mě ze čtyř větrů světa, vzduchem rozprostraněný, velký bože. Slyš mne v každém rituálu, který vykonám, a splň všechny žádosti z mých modliteb úplně, protože já znám tvé znamení, symboly a formy, kterými jsi v každé hodině a jaké je tvé jméno.

„V první hodině máš formu a charakter mladé opice, strom který plodíš je bělokorá jedle, kámen, je „bezbarvý*“; pták … tvé jméno je PHROUER.

„V druhé hodině máš formu jednorožce, strom, který produkuješ je persea, kámen je „hrnčířský kámen“; pták, halouchakon; na zemi, ichneumon; tvé jméno je BEZETOPHOTH

„Ve třetí hodině máš formu kočky, strom, který plodíš je fíkový strom; kámen, „samouchos“; pták, papoušek; na zemi, žába, tvé jméno je AKRAMMACHAMAREI.

„Ve čtvrté hodině máš formu býka; strom, který plodíš … kámen, ametyst; pták, hrdlička; na zemi, býk; tvé jméno je DAMNAMENEUS.

„V páté hodině máš formu lva; strom, který plodíš je trnitý keř; kámen, magnet; pták … na zemi, krokodýl; tvé jméno je PHOKENGEPSEUARETATHOUMISONKTAIKT.

„V šesté hodině máš formu osla; strom který plodíš je trnitý strom; kámen, lapis lazuli; v moři, medúza; na zemi, bělolícá kráva; tvé jméno je EIAU AKRI LYX…

„V sedmé hodině máš formu raka; strom, který plodí … ty plodíš … ; kámen, sluneční opál; pták … na zemi, kočka; tvé jméno je …

„V osmé hodině máš formu… strom, který plodíš … kámen … pták … na zemi, hroch; tvé jméno je …

„V deváté hodině máš formu ibise, strom který plodíš … kámen…ne zemi, chameleon; tvé jméno. …

„V desáté hodině máš formu…; strom, který plodíš …

kámen, jeden barvy sokolího krku; pták …

„V dvanácté hodině máš formu … tvé jméno je ADONAI …

… a …

„… GABRIEL ALLOEA … OUREEDYDIE THARABRACHIRIGX IARBATHACH-

RAMNEPHIBAOCHNYMEO KAMPYKRIL … ELAMMARE.

„Vyslovil jsem tvá znamení a symboly. Proto, Pane, učiň (vaše jméno) smlouvu nutností, jinak já zatřesu nebem. Vykonej (vaše jméno) smlouvu pro mě; ty jsi obraz, celost vesmíru, ty který, poté co byl vybrán, střežil svaté místo velkých králů. Učiň (Vaše Jméno) smlouvu pro mne, toho, který drží klíče k triangulárnímu ráji země, který je královstvím. Učiň (vaše jméno) pro mne, bez otce dítě ctihodné vdovy, BOIATHYRITH, jinak mi vezmou pánovu otčinu a tak všechny dobré věci dějí se rozkazem, PHOKENGEPSEIARETATHOUMISONKTAIKT MASKELLI MASKELLO PHNOUNKENTABAO AORIO ZAGRA RESICHTHON HIPPOCHTHON PYROSPARIPEGANYX KAILAM IALMIO LILIMOULEALABAENEREDEMOU.“

„Přijď ke mne ve svém svatém okruhu z

Ducha svatého, stvořitele světa,

O bože bohů, pane světa, ty jenž

Rozdělil dle svého vlastního božího ducha

Univerzum; prvně z prvorozených si

Zjeven, pečlivě stvořen, z vody

která Bouří, která stvořila celý svět:

Propast, země, oheň, voda, vzduch, a dovnitř točený

Ether a hučící řeky, rudo-lící měsíc,

Nebeské hvězdy, jitřenka, krouživé planety.

„A skrze tvé záměry zařídili všechny věci.“

„Ty jenž povoláváš … AMOCHL … PHODOP … M … ARPHTHÖ … IBK / PSOUPHIS (TÖM) … OIÖTH ÖPHROUER CHMËIB HARPONKNOUPHI BRINTATËNÖPHRI BRISKYLMA HAROUAR ZARBAMESEG KRIPHI NIGTHOU MICHMOUMAÖPH IAÖLI PRIN ASTRAPTËS AI CHEAOKIRTABAOZAALE ASRISKI … OU BRITHEI STOMA, pane. Přijď ke mě, pane, ty jenž někdy zvýšíš světlo, někdy snížíš temnotu skrze svoji vlastní sílu. Slyš mne, pane, mne, (vaše jméno), laskavě, milerád a pro požehnání, z každého elementu z každého větru, dnes, s tvoji šťastnou tváří, v přítomnou hodinu, protože já invokuji tvé svaté jméno z každé strany. Ty jenž byl zplozen v každém lidském těle, inspiruj nás. Zprava od osy tvého jména je: ´IAÖ AÖI ÖAI (ÖYA) ÖÖÖÖÖÖ AAAAAA IY … ÖAI,´ ale zleva od osy: ´IAÖ AYÖ IÖAI / PIPI ÖÖÖ ÖÖ III AYÖ … ÖA ÖAI.´ Přijď ke mě se šťastnou tváří do lože tvého výběru, dávaje mě, (vaše jméno), obživu, zdraví, bezpečí, bohatství, požehnaní dětmi, vědění, připravený sluch, dobrou vůli, spolehlivý úsudek, poctu, paměť, ušlechtilost, souměrnost, krásu těm všem kteří mne vidí; ty který mě vyslyšíš úplně ve všem, dej přesvědčivost slovy, velký bože, těm EYAËÖ IÖ IAÖ ÖAI ÖIÖ ËAYI TAS ERCHTS AUXACHOCH HARSAMOSI. Prosím, pane, přijmi mé prosby, tvé obětiny jenž si nařídil. Osviť mne nyní svojí moudrostí věcí ti libých. I po vlídném uzdravení mého materiálního těla, modlím se, pane, přijmi tímto moji žádost, prosby, mé úvodní kouzlo, obětiny mého výřečného ducha. Ať to přijde k tobě též, vládce všeho, ty naplníš všechna přání mojí modlitby, ty jenž pocházíš z bohů. My ti dáváme díky každou duší a srdcem natahujícím se k tobě, nevyslovitelné jméno poctěné pojmenováním boha a požehnané pojmenováním otce, pro všechny a všechno si projevil otcovskou dobrou vůli, náklonnost, přátelství a nejsladší sílu, poskytuješ nám intelekt, řeč, a vědění; rozum abychom tě pochopili, řeč abychom tě mohli volat, vědění abychom tě mohli znát. My oslavujeme neboť ses nám ukázal, my oslavujeme neboť dokud jsme stále v tělech ty nás zbožšťuješ skrze poznání toho kým jsi. Poděkování člověka tobě je jediné: přijít k vědění o tobě, ó lůno všeho vědění. Přišli jsme poznat ó lůno těhotné skrze otcovo plození. Přišli jsme poznat, ó věčné pokračování těhotného otce. Po klanění před tvoji dobrotou, nežádáme jinou laskavost než tuto: nechť jsme zachováni v poznání tebe; a jedna ochrana: že my nesklouzneme z života jako je tento. …“

 


  • pravděpodobně křišťál (dle Plinia)

 

Zdroj:

Papyri Graeceae Magicae Griechischen Zauberpapyri, Karl Prasendanz, Teubner, Berlin 1928

The Greek magical papyri in translation including the Demotic spells, Hanz Dieter Betz, Chicago Press, Chicago 1992

Am-Duat Wikipedie

 

Přeložil Otakar z anglického a německého překladu s přihlédnutím k řeckému originálu.


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na