Kabalistický kříž  0

qabalisticcross1Rituál nazývaný Kabalistický kříž vychází z učení Hermetického řádu Zlatého Úsvitu. Patří k jeho nejjednodušším rituálům. Hlavní úlohou rituálu je vyrovnat světlo v astrálním těle. Z tohoto důvodu je právě součástí Malého zaklínacího rituálu pentagramu, jak na jeho začátku, tak i na jeho konci, ale není to nutností.

Kabalistický kříž je možné použít i samostatně právě k vyrovnání energií po aktivní duchovní činnosti, jako je meditace, astrální cestování, rituální práce apod.

Postup:

Postavte se tváří k východu (ať již symbolickému nebo fyzickému) a vizualizujte nad svojí hlavou zářivé bílé světlo.

Vztáhněte dýku nebo ukazovák, dotkněte se světla nad hlavou a přeneste ho vizualizací do oblasti čela.

Dotkněte se čela v místě tzv. třetího oka a vibrujte Atá.

Přeneste světlo pomocí dýky (ukazováku) do oblasti hrudníku a krajiny břišní. Vizualizujte jak světlo prochází až do noh a vytváří vertikální světelnou louč. Dotkněte se dýkou těla a vibrujte Malchut.

Dotkněte se pravého ramene, vizualizujte světelný bod a vibrujte Ve-Gebura.

Dotkněte se levého ramene, vizualizujte světelný bod a následně vertikální světelný. Vibrujte Ve-Gedula.

Vizualizujte úplný světelný kříž od ramene k rameni a od hlavy až k patám.

Upažte s nataženýma rukama, dejte je k sobě a nakonec spojte jako při modlitbě a vibrujte Le-Olam Amen.

Kabalistický kříž má dvě roviny na které bych rád upozornil:

Ata Malkut Ve-geburah Ve-Gedula Le-Olam Amen je doxologií používáno v modlitbě Otče náš (Pater Noster). V částečně pozměněné formě se používá i v řecko-katolické církvi (Neboť tvé je království a moc i sláva, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždy i na věky věků.)

Přiřazení sefir je následující:

Atah – Keter

Malkut – Malkut

Ve-Gebura – Gebura

Ve-Gedula – Chesed

Co znamená vibrování?

Pokud bychom chtěli jednoduchou odpověď, tak bychom řekli, že je to technika podobná zpěvu, která za pomoci správných duchovních vibrací probouzí schopnost mikrokosmu komunikovat s analogickými silami makrokosmu. Základní technika je v knize od manželů Cicerových popsána následovně:

Vizualizovat zářivé bílé světlo nad hlavou a postupně nechat projít do úrovně srdce

Uprostřed srdcového centra si představit žhnoucí bílé písmena slova, které chceme nechat vibrovat.

Pomalu vyslovíme slovo tak, aby vibrovalo v celém hrudním koši a cítili jsme ho v celém těle.

Měli bychom si představit, jak tento zvuk zasahuje každý kout vesmíru.

Tento postup se používá jen při intonování božských a andělských jmen. Vyvolává pocit lehké únavy spolu s radostí.

Donald Michael Kraig však jde více do hloubky a rozlišuje vibrování na dvě formy:

Interní – invokační, která má hlavně za účel, aby naše fyzické i astrální tělo vibrovalo s daným slovem.

Externí – evokační, kdy se vibrace snažíme přenést do prostoru mimo nás.

Chceme-li tuto definici uplatnit na výše uvedenou techniku, tak se interní forma v hlavní míře soustředí na bod, kdy slovo prociťujeme v těle a externí na představu, jak zvuk dosahuje každý kout vesmíru. Osobně doporučuji při kabalistickém kříži soustředění více na vnitřní formu.

V případě, že doma nemáme prostor a možnosti na to, abychom používali techniku vibrování (v případě, že postupujeme správně je tato činnost hlasitá), nemusíme zapojit zpívaný projev a vibrování slova jen vyslovíme. Avšak i v tomto případě musíme vnitřně cítit zážitek vibrování. Pokud se nacházíme v takové situaci, doporučuji podniknout výlet někam, kde nebudeme rušení a techniku si nejprve pořádně nacvičíme, abychom ji dokázali provést i potichu.

Příště se podíváme na Malý zaklínací rituál pentagramu.


Zdroje:

Zasvěcení do praktické magie díl I. – Chic Cicero, Sandra Tabatha Cicero.

http://www.llewellyn.com/blog/author/don_kraig/ – blog Donalda Michaela Kraiga.

http://13.komnata.eu/viewforum.php?f=131 – čast fóra věnovaná Golden Dawn.


 


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na