Bardonova šifra  0

Jsme nuceni přejmenovat většinu planetárních entit popsaných v knize Praxe magické evokace?

Známí rakouský bardonovec Emil Stejnar objevil, že Bardon používal jednoduchou šifru při dopisování ohledně andělů se svými přáteli. Naneštěstí František Bardon umřel  ještě předtím, než mohl svému německému vydavateli Hermannu Bauerovi o šifře říct. (Richard Orion Tschudi; mírně upraveno Paulem Alenem)

Když Stejnar pracoval s lunární a solární sférou, uvědomil si, že bytosti lunární sféry jsou stejné jako ve starých grimoárech, respektive podle Agrippy, a že géniové sluneční sféry korespondují se jmény stálic, a také že bytosti nadzemské zóny jsou identické s bytostmi popisovanými mágem Abramelinem.

 

A = E F = V LH = SCH R = T V = D
B = R G = W M = L S = N W = P
CH = H I = O N = G T = B Y = J
D = M K = Z O = U TZ = K ZH = CH
E = A L = S P = F U = I Z = C

 

Přejmenování bytostí sféry Slunce

V Bardonově knize je první génius sluneční sféry zván EMNASUT. Použitím bardonovy šifry rozluštíme na ALGENIB což je stálice ze souhvězdí Berana,

Druhý anděl solární sféry je LUBECH, kterého rozluštíme jako SIRAH, také stálice.

Třetí sluneční anděl dle Bardona je TERAS který je po použití šifry BATEN a také je v souhvězdí Berana, atd. atd. Stejnar: „Stálice nejsou pravými jmény andělů sluneční sféry, slouží pouze k výpočtu správného času ke kontaktování těchto bytostí.

 

Kompletní seznam jmen solarních géniů

 

Zdroj: Schutzengelbuch od Emila Stejnara

 

01. EMNASUT ALGENIB 24. FUSRADU VINDEMIATRIX
02. LUBECH SIRRAH 25. FIRUL BOOTIS
03. TERAS RATEM KAITOS 26. EBYTZYRIL ARCTURUS
04. DUBEZH MIRAH 27. LOHMTAB SCHALE
05. AMSER EL NATH 28. TZYBAYOL KREUZ
06. EMEDETZ ALAMAK 29. GENA WAAGE
07. KESBETZ ZAURAK 30. KASREYOBU ZENTAURI
08. EMAYISA ALKYONE 31. ETZYBETH AKRAB
09. EMVETAS ALDEBARAN 32. BALEM RAS ALGETHI
10. BUNAM RIGEL 33. BELEMCHE RASAL HAGUE
11. SERYTZ NATH 34. ARESUT ETAMIN
12. WYBIOL PROPUS 35. TINAS BOGEN
13. LUBUYIL SIRIUS 36. GANE WEGA
14. GELER WASAT 37. EMTUB ALBIRIO
15. WYBITZIS PROCYON 38. ERAB ATAIR
16. WYBALAP PRÄSEPE 39. TYBOLYR BRUST
17. TZIZHET KOCHAB 40. CHYBIS HORN
18. DABETZ MERAK 41. SELHUBE SAD NASCHIRA
19. BANAMOL REGULUS 42. LEVUM SADALMELEK
20. EMUYIR ALIOTH 43. VASAT DENEB
21.DUBEK MIZAR 44. EZHABSAB ACHERNAR
22. EMTZEL ALKOR 45. DEBYTZET MARKAB
23. TASAR BENET  

 

 

Tim Scott (tims@crow-caw.com) udělal kontrolu přes počítačový program, aby Stejnarův objev potvrdil:

„Napsal jsem malý program, abych rozluštil jména hvězd a nechal ho zpracovat seznam z Praxe magické evokace. Poté jsem srovnal seznam jmen se seznamem stálic z knihy Fixed star sign and constelations in Astrology. Myslím, že by vás mohla zajímat.

Vzal jsem jméno Bardonovy sférické bytosti (sloupec 1) a rozšifroval ho dle tabulky. Pak jsem se snažil najít jméno ve Fixed star sign and constelations in Astrology od Vivien E. Robsonové.

Jak můžete vidět, je zcela jasně, že jména odpovídají a některá dokonce zcela přesně.

Rozdíl lze přisoudit a) chybě, b) přepisu jmen z němčiny do angličtiny, c) nebeská tělesa nejsou v seznamu Robsonové (myslím, že některá jména níže jsou povědomá, ale nemám momentálně posudek astronoma.) Pozice je uvedena jako Znamení : Stupeň (Beran=1, Býk=2, atd.) Přidal jsem jeden stupeň k pozicím z roku 1920. Sami uvidíte, že jsou zhruba kolem zvěrokruhu.“

 

Jméno dle P.M.E. Rozluštěné jméno Odpovídající Stálice Znamení : Stupeň
1. EMNASUT ALGENIB ALGENIB 1 : 09
2. LUBECH SIRAH SIRAH?
3. TERAS BATEN BATEM KAITOS 1: 22
4. DUBEZH MIRACH MIRACH 2: 01
5. AMSER ALNAT EL NATH
6. EMEDETZ ALAMAK ALAMAK 2 : 14
7. KESBETZ ZANRAK
8. EMAYISA ALEJONE ALCYONE? 3 : 00
9. EMVETAS ALDABEN ALDEBAREN? 3 : 01
10. BUNAM RIGEL RIGEL
11. SERYTZ NATJK
12. WYBIOL PJROUS
13. LUBUYIL SIRIJOS SIRIUS 4 : 14
14. GELER WASAT WASAT 4 : 18
15. WYBITZIS PJROKON PROCYON? 4 : 25
16. WYBALAP PJRESEF PRAESAEPE ??? 5 : 07
17. TZIZHET KOCHAB KOCHAB
18. DABETZ MERAK
19. BANAMOL REGULUS REGULUS 6 : 00
20. EMUYIR ALIJOT
21. DUBEK MIZAR
22. EMTZEL ALKAS
23. TASAR BENET
24. FUSRADU YINTEMI
25. FIRUL VOTIS
26. EBYTZYRIL ARJKJTOS ARCTURUS? 7 : 24
27. LOHMTAB SCHULBER
28. TZYBAYOL KJREJUS
29. GENA WAGE VEGA?
30. KASREYOBU ZENTAJURI ALPHA CENTAURI?
31. ETZYBETH AKJRAB
32. BALEM RESAL
33. BELEMCHE RASALHA RASALHAGUE 9 : 22
34. ARESUT ETANIB
35. TINAS BOGEN
36. GANE WEGA
37. EMTUB ALBIR
38. ERAB ATER
39. TYBOLYR BJRUSOT
40. CHYBIS HJRON
41. SELHUBE NASCHIRA
42. LEVUM SADIL
43. VASAT DENEB
44. EZHABSAB ACHERNER
45. DEBYTZET MARJKAB MARKAB? 12 : 23

Rozluštěná jména psaná kurzívou jsou pro úplnost doplněná redakcí.

 

Přejmenování géniů lunární sféry

 

Dle Stejnara jsou jména duchů lunární sféry stejná jako jména měsíčních stanic.

 

(Zdroj: Agrippa z Netteshaimu – Okultní Filosofie. Jméno lunární stanice: kniha 2, kapitola 33 a 16, jméno anděla: kniha 3, kapitola 24.)

Poznámka od Paula Alena: „Jména andělů jsou ze Stejnarova díla. Dle edice Aggripovi Okultní Filosofie v mém vlastnictví jsou jména rozdílná.“

 

Pořadí a stupně Jméno dle Bardona Jméno Měsíční stanice 1 Jméno Měsíční stanice 2 Význam měsíční stanice Anděl
1.   0° Berana EBVAB ALNATH Rohy Skopce Gabriel
2.  12° 51´22´´ Berana EMTIRCHEYUD ALBOTHAUM ALBOCHAM Břicho Skopce Aniziel
3. 25° 42´51´´ Berana EZHESEKIS ACHOMAZONE ATHORAYE Plejády Geniel
4.  8° 34´17″ Býka EMVATIBE ALDEBTDORAM ADELAMEN oko Býka Azariel
5. 21° 25´43″ Býka AMZHERE ALCHATA(YA) ALBACHAYA Sekeliel
6.  4° 17´9″ Blíženců ENCHEDE ALHAMA / ALHANNA ALCHAYA Malá hvězda velkého světla Dirachiel
7. 17° 8´ 34″ Blíženců EMRUDUE ALDIMIACH ALARZACH Paže Blížence Michael
8. 0° Raka ENEYE ALKAYA / ALNAZA ANATRACHYA Mlžná nebo Oblačná Amnediel
9. 12° 51´ 22″ Raka EMZHEBYP ALCHARF / ALCHARPH ARCHAAM Oko Lva Barbiel
10. 25° 42´ 51″ Raka EMNYMAR ALGLETH /AGLEBH AGELIACHE Čelo Lva Ardefiel
11. 8° 34´17″ Lva EBVEB ARDARPH / ARDAF AZOBRA Lví hříva Neciel
12. 21° 25´43″ Lva EMKEBPE ALZARPHA Ocas Lva Abdizuel
13. 4° 17´9″ Panny EMCHEBA ALHAYRE Psi či průvodci Panny Jazekiel
14. 17° 8´ 34″ Panny EZHOBAR ACHURET ARIMETH Klasy Panny Ergediel
15. 0° Vah EMNEPE ALGARPHA ALGRAPHA Ochrana aneb letící ochrana Ataliel
16. 12° 51´ 22″ Vah ECHOTASA AHUBENE AZUBENE Rohy Štíra Azernel
17. 25° 42´ 51″ Vah EMZHOM ALCHAS ALCHIL Koruna Štíra Adriel
18. 8° 34´17″ Štíra EMZHIT ALCHOB / ALTOB ALCHAS Srdce Štíra Egebiel
19. 21° 25´43″ Štíra EZHEME ALCHALA ALLATHA Ocas Štíra Amuziel
20. 4° 17´9″ Střelce ETSACHEYE ABNAHAYA Trám Kiriel
21. 17° 8´ 34″ Střelce ETAMREZH ALBELDACH(I) ABEDA Poustevna Bethunael
22. 0° Kozoroha RIVATIM ZODEBOLUCH ZANDELDENA Pastýř Geliel
23. 12° 51´ 22″ Kozoroha LITEVICHE SOBADOLA / SEBADOLA ZOBRACH Pohlcující Requiel
24. 25° 42´ 51″ Kozoroha ZHEVEKIYEV CHADEZOAD SADABATH Šťastná hvězda Abrimael
25. 8° 34´17″ Vodnáře LAVEMEZHU SADALACHIA SADALABRA Motýl či Rozpětí Aziel
26. 21° 25´43″ Vodnáře EMPEBYN ALPHARG PHTAGAL MOCADEN První tvůrce Tagriel
27. 4° 17´9″ Ryb EMZHABE ALCHARYA ALHALGALMOAD Druhý tvůrce Athemiel
28. 17° 8´ 34″ Ryb EMZHER ALCHAT / ALCHAL ALBOTHAM Ryba Raphael

 

360 inteligencí nadzemské zóny

 

Nejvíce zajímavý je Stejnarův objev, že všech 360 bytostí nadzemské zóny jsou zmíněny Mágem Abramelinem v německé edici Petera Hammera 1725.

Bardonem jsou rozřazeny jinak: uvádí bytosti od prvního do třicátého stupně pro každé znamení zvířetníku. Abramelin naopak uvádí bytosti prvního stupně pro všechna znamení, pak bytosti druhého stupně pro všechna znamení, následně bytosti třetího stupně, atd.

Stejnar vysvětluje, že Abramelinův způsob má své výhody, protože bytosti stejného stupně všech znamení zodiaku spolu souvisejí. První a druhý stupeň každého znamení zvířetníku je „pozitivně elektrický“ a všechny bytosti těchto prvních dvou stupňů pracují s „elektrickým fluidem“ a je jim přiřazen rozvoj vloh jako jsou kreativita, charakter a moc. Devátý, desátý, devatenáctý, dvacátý a dvacátý devátý s třicátým stupněm všech zvířetníkových znamená souvisí s elementem vody a „magnetickým fluidem.“

 

(Zdroj následujících bytostí: Mág Abramelin, edice Petera Hammera, Kolín nad Rýnem, 1725.)

Jsou dvě vydání:

  1. Buch Abramelin neu eungedeutscht – Neue Erde, Saarbrücken, 1995.
  2. Abramelin – Peter R. König; ISBN 3-927890-24-3

 

Skeny stránek originálu „Abramelina“ od Petera Hammera 1725, kde jsou uvedeny jména „démonů“.

Poznámky do skenů ručně zapsal Emil Stejnar.

 

 

 

Jméno dle Abramelina Jméno dle Bardona Číslo pantáklu v P.M.E. Stupeň znamení zvířetníku
Morech Morech 25 1° Berana
Serap Serap 55 1° Býka
Proxones Proxones 85 1° Blíženců
Nabbi Nablum 115 1° Raka
Kosem Kosem 145 1° Lva
Perech Peresch 175 1° Panny
Thirama Thirana 205 1° Vah
Aluph Aluph 235 1° Štíra
Neschamach Neschamach 265 1° Střelce
Milon Milon 295 1° Kozoroha
Frasis Frasis 325 1° Vodnáře
Haya Haja 355 1° Ryb
Malach Malacha 26 2° Berana
Molabed Molabeda 56 2° Býka
Yparchos Yparcha 86 2° Blíženců
Nudaton Nudatoni 116 2° Raka
Methaer Methaera 146 2° Lva
Bruah Bruahi 175 2° Panny
Apollyon Apollyon 206 2° Vah
Schaluah Schaluah 236 2° Štíra
Myrmo Myrmo 266 2° Střelce
Melamod Melamo 296 2° Kozoroha
Pother Pother 326 2° Vodnáře
Schad Schad 355 2° Ryb
Eckdulon Ecdulon 27 3° Berana
Mannes Manmes 57 3° Býka
Obedomah Obedomah 87 3° Blíženců
Jachiel Jachil 117 3° Raka
Jvar Jvar 147 3° Lva
Moschel Moschel 177 3° Panny
Pechah Peekah 207 3° Vah
Hasperim Hasperim 237 3° Štíra
Karsin Kathim 267 3° Střelce
Posphora Porphora 297 3° Kozoroha
Badat Badet 327 3° Vodnáře
Kohen Kohen 357 3° Ryb
Cuschi Lurchi 28 4° Berana
Fahma Faluna 58 4° Býka
Pakid Padidi 88 4° Blíženců
Helel Helali 118 4° Raka
Mahra Mahra 148 4° Lva
Raschgear Raschea 178 4° Panny
Nogah Nogah 208 4° Vah
Adon Adae 238 4° Štíra
Erimites Erimites 268 4° Střelce
Trapis Trapi 298 4° Kozoroha
Nagid Naga 328 4° Vodnáře
Erahim Echami 358 4° Ryb
Aspadit Aspadit 29 5° Berana
Nasi Nasi 59 5° Býka
Peralit Peralit 89 5° Blíženců
Emfatison Emfalion 119 5° Raka
Paruch Paruch 149 5° Lva
Girmil Girmil 179 5° Panny
Tolet Tolet 209 5° Vah
Helmis Helmis 239 5° Štíra
Asinel Asinel 269 5° Střelce
Irminon Jonion 299 5° Kozoroha
Asturel Asturel 329 5° Vodnáře
Flabison Flabison 359 5° Ryb
Nascelon Nascela 30 6° Berana
Lomiol Conioli 60 6° Býka
Ysmirk Isnirki 90 6° Blíženců
Pliroki Pliroki 120 6° Raka
Asloton Aslotama 150 6° Lva
Zagrion Zagriona 180 6° Panny
Parmasas Parmasa 210 6° Vah
Sarasim Sarasi 240 6° Štíra
Goriolon Geriola 270 6° Střelce
Asolop Afolon 300 6° Kozoroha
Liriell Liriell 330 6° Vodnáře
Alogill Alagill 360 6° Ryb
Ogologon Opollogon 31 7° Berana
Larubos Carubot 61 7° Býka
Morilon Morilon 91 7° Blíženců
Losimon Losimon 121 7° Raka
Kagaras Kagaros 151 7° Lva
Igilon Ygilon 181 7° Panny
Gesegas Gesegos 211 7° Vah
Ugefor Ugefor 241 7° Štíra
Asorega Asoreg 271 7° Střelce
Paruchu Paruchu 301 7° Kozoroha
Siges Siges 331 7° Vodnáře
Atherom Atherom 361 7° Ryb
Ramarath Ramara 32 8° Berana
Igavog Jajaregi 62 8° Býka
Goloma Golema 92 8° Blíženců
Kilik Kiliki 122 8° Raka
Romesaf Romasara 152 8° Lva
Alpas Alpaso 182 8° Panny
Soterion Soteri 212 8° Vah
Amilles Arkillee 242 8° Štíra
Ramages Ramage 272 8° Střelce
Promathos Pormatho 302 8° Kozoroha
Methoseph Metosee 332 8° Vodnáře
Paraschon Porascho 362 8° Ryb
Amamil Anamil 33 9° Berana
Orienell Orienell 63 9° Býka
Tinira Timiran 93 9° Blíženců
Dramos Oramos 123 9° Raka
Anemalon Anemalon 153 9° Lva
Kirik Kirek 183 9° Panny
Bubamabub Batamabub 213 9° Vah
Ranar Ranar 243 9° Štíra
Namalon Namalon 273 9° Střelce
Ampholion Ampholion 303 9° Kozoroha
Abusis Abusis 333 9° Vodnáře
Exention Egention 363 9° Ryb
Taborix Tabori 34 10° Berana
Concavion Concario 64 10° Býka
Oholem Golemi 94 10° Blíženců
Tarato Tarato 124 10° Raka
Tabbat Tabbata 154 10° Lva
Buriub Buriuh 184 10° Panny
Oman Omana 214 10° Vah
Carasch Caraschi 244 10° Štíra
Dimurgos Dimurga 274 10° Střelce
Kogiel Kogid 304 10° Kozoroha
Pemsodram Panfodra 334 10° Vodnáře
Siriol Siria 364 10° Ryb
Igigi Igigi 35 11° Berana
Dosom Dosom 65 11° Býka
Darachim Darachin 95 11° Blíženců
Horomar Horomor 125 11° Raka
Ahahbon Ahahbon 155 11° Lva
Yragamon Yraganon 185 11° Panny
Lagiros Lagiros 215 11° Vah
Eralix Eralier 245 11° Štíra
Golog Golog 275 11° Střelce
Leniel Cermiel 305 11° Kozoroha
Hageys Hagus 335 11° Vodnáře
Boleman Vollman 365 11° Ryb
Bialod Bialode 36 12° Berana
Galagos Galago 66 12° Býka
Bagalon Bagoloni 96 12° Blíženců
Tmakos Tmakos 126 12° Raka
Akanesomayos Akanejonaho 156 12° Lva
Argax Argaro 186 12° Panny
Afrey Afrei 216 12° Vah
Sagarez Sagara 246 12° Štíra
Ugalis Ugali 276 12° Střelce
Erinuhala Erimihala 306 12° Kozoroha
Habüaz Hatuny 336 12° Vodnáře
Gagonix Hagomi 366 12° Ryb
Opilon Opilon 37 13° Berana
Paguldez Paguldez 67 13° Býka
Paschy Paschy 97 13° Blíženců
Nimalon Nimalon 127 13° Raka
Horog Horog 157 13° Lva
Algebol Algebol 187 13° Panny
Rigolon Rigolon 217 13° Vah
Trasonim Trasorim 247 13° Štíra
Elason Elason 277 13° Střelce
Trisacha Trisacha 307 13° Kozoroha
Gagolchon Gagolchon 227 13° Vodnáře
Klorecha Klorecha 367 13° Ryb
Yriatron Jrachro 38 14° Berana
Pafessa Pafessa 67 14° Býka
Amam Amami 98 14° Blíženců
Emal Camalo 128 14° Raka
Texai Texai 158 14° Lva
Kararon Karasa 188 14° Panny
Rah Riquita 218 14° Vah
Schelegon Schulego 248 14° Štíra
Giriar Giria 278 14° Střelce
Asianon Afimo 308 14° Kozoroha
Bahal Bafa 338 14° Vodnáře
Barook Baroa 368 14° Ryb
Golog Golog 39 15° Berana
Iromonis Jromoni 69 15° Býka
Kigios Pigios 99 15° Blíženců
Nimirix Nimtrix 129 15° Raka
Herich Herich 159 15° Lva
Akirgi Akirgi 189 15° Panny
Fagum Tapum 219 15° Vah
Hipolopos Hipolopos 249 15° Štíra
Iloson Hosun 279 15° Střelce
Garsas Garses 309 15° Kozoroha
Ugirpon Ugirpon 339 15° Vodnáře
Gomognu Gomognu 369 15° Ryb
Argilon Argilo 40 16° Berana
Taraoe Tardoe 70 16° Býka
Lepacha Cepacha 100 16° Blíženců
Kalotes Kalote 129 16° Raka
Ychiagos Ychniag 160 16° Lva
Basamal Basanola 190 16° Panny
Nacheron Nachero 220 16° Vah
Natolico Natolisa 250 16° Štíra
Mesaf Mesah 280 16° Střelce
Masadul Masadu 310 16° Kozoroha
Lapv?ipas Capipa 339 16° Vodnáře
Faturab neuveden
Fernebus Fermetu 370 16° Ryb
Barnel Barnel 41 17° Berana
Ubarim Ubarim 71 17° Býka
Urgido Urgivoh 101 17° Blíženců
Ysquiron Ysquiron 131 17° Raka
Odac Odac 161 17° Lva
Rotor Rotor 191 17° Panny
Arator Arator 221 17° Vah
Butyaruth Butharusch 251 17° Štíra
Harpinon Harkinon 281 17° Střelce
Arrahim Arabim 311 17° Kozoroha
Kore Koreh 341 17° Vodnáře
Forteston Forsteton 371 17° Ryb
Serupolon Sernopolo 42 18° Berana
Magalech Magelucha 72 18° Býka
Anagestos Amagestol 102 18° Blíženců
Sikastir Sikesti 132 18° Raka
Mechebber Mechebbera 162 18° Lva
Tigraphon Tigrapho 192 18° Panny
Malata Malata 222 18° Vah
Tagora Tagora 252 18° Štíra
Petumos Petuno 282 18° Střelce
Duellid Amia 312 18° Kozoroha
Somis Somi 342 18° Vodnáře
Lotagin Lotogi 372 18° Ryb
Hyris Hyris 43 19° Berana
Chadayl Chadail 73 19° Býka
Debam Debam 103 19° Blíženců
Obagrion Abagrion 133 19° Raka
Paschen Paschan 163 19° Lva
Lobel Cobel 193 19° Panny
Arioth Arioth 223 19° Vah
Pandori Panari 253 19° Štíra
Laboneton Caboneton 283 19° Střelce
Kamusel Kamual 313 19° Kozoroha
Coytar Erytar 343 19° Vodnáře
Neälrah; Nearah 373 19° Ryb
Mahadul Hahadu 44 20° Berana
Charag Charagi 74 20° Býka
Kolan Kolani 104 20° Blíženců
Kiligil Kibigili 134 20° Raka
Corocon Corocona 164 20° Lva
Hipogon Hipogo 194 20° Panny
Agilus Agikus 224 20° Vah
Nagar Nagar 254 20° Štíra
Echagir Echagi 284 20° Střelce
Parachmon Parachmo 314 20° Kozoroha
Olosirmon Kosirma 344 20° Vodnáře
Daglos Dagio 374 20° Ryb
Oromonas Oromonas 45 21° Berana
Hagos Hagos 75 21° Býka
Momosa Mimosah 105 21° Blíženců
Arakuson Arakuson 135 21° Raka
Rimog Rimog 165 21° Lva
Iserag Iserag 195 21° Panny
Cheikaseph Cheikaseph 225 21° Vah
Kosan Kofan 255 21° Štíra
Batirmus Batirunos 285 21° Střelce
Lochaty Cochaly 315 21° Kozoroha
Imuri Jenuri 344 21° Vodnáře
Mephasser Nephasser 375 21° Ryb
Bakaron Bekaro 46 22° Berana
Hylar Hyla 76 22° Býka
Enei Eneki 106 22° Blíženců
Maggias Maggio 136 22° Raka
Abbedir Abbetira 166 22° Lva
Bressees Breffeo 196 22° Panny
Ormion Ornion 226 22° Vah
Schalnach Schaluach 256 22° Štíra
Gillaron Hillaro 286 22° Střelce
Ybarion Ybario 316 22° Kozoroha
Altanor Altono 346 22° Vodnáře
Armasia Armefia 376 22° Ryb
Belifares Belifares 47 23° Berana
Camarion Camarion 79 23° Býka
Corilon Corilon 107 23° Blíženců
Diralisin Dirilisin 137 23° Raka
Eralicarison Eralicarison 167 23° Lva
Elipinon Elipinon 197 23° Panny
Gariniraus Gariniranus 227 23° Vah
Sipillipis Sipillipis 257 23° Štíra
Ergonion Ergomion 287 23° Střelce
Lotifar Lotifar 317 23° Kozoroha
Chymingmorug Chimirgu 347 23° Vodnáře
Karelesa Kaerlesa 377 23° Ryb
Natales Nadele 48 24° Berana
Lamalon Camalo 77 24° Býka
Ygarim Ygarimi 108 24° Blíženců
Akahim Akahimo 138 24° Raka
Golog Golopa 168 24° Lva
Namiros Nanoroa 197 24° Panny
Istaroth Istaroth 228 24° Vah
Tedeam Tedea 258 24° Štíra
Ikon Ikon 288 24° Střelce
Kemal Kama 318 24° Kozoroha
Adisak Arisaka 348 24° Vodnáře
Bilek Bileka 378 24° Ryb
Iromes Yromus 49 25° Berana
Baalhori Baalto 78 25° Býka
Imai Jamaih 109 25° Blíženců
Arogor Aragor 139 25° Raka
Ipakys Jgakys 169 25° Lva
Olaseky Olasky 199 25° Panny
Hayaman Haiamon 229 25° Vah
Samechlo Samechle 259 25° Štíra
Aloson Alosom 289 25° Střelce
Segosel Segosel 319 25° Kozoroha
Barob Boreb 349 25° Vodnáře
Ugobog Ugolog 379 25° Ryb
Haokub Hadcu 50 26° Berana
Amolom Amalomi 80 26° Býka
Bilifot Bilifo 110 26° Blíženců
Granon Granona 140 26° Raka
Pagalust Pagalusta 170 26° Lva
Xyrmis Hyrmiua 200 26° Panny
Lemalon Canali 230 26° Vah
Raduka Radina 260 26° Štíra
Gezeron Gezero 290 26° Střelce
Sarsiel Sarsiee 320 26° Kozoroha
Soresma Soesma 350 26° Vodnáře
Turitil Tmiti 380 26° Ryb
Balachman Balachman 51 27° Berana
Gagison Gagison 81 27° Býka
Mafalach Mafalach 111 27° Blíženců
Zagol Zagol 141 27° Raka
Ichdisem Ichdison 171 27° Lva
Sumuran Sumuram 201 27° Panny
Aglasys Alglasis 231 27° Vah
Hachamel Hachamel 261 27° Štíra
Agasaly Agasoly 291 27° Střelce
Kalyosa Kiliosa 321 27° Kozoroha
Ebaron Ebaron 351 27° Vodnáře
Jalanes Zalones 381 27° Ryb
Jugula Jugula 52 28° Berana
Caraham Carahami 82 28° Býka
Kafles Kaflesi 112 28° Blíženců
Memnolik Mennolika 142 28° Raka
Takaros Takarosa 172 28° Lva
Astolit Astolitu 202 28° Panny
Marky Merki 232 28° Vah
Anadir Anadi 262 28° Štíra
Ekorok Ekore 292 28° Střelce
Rosoran Rosora 322 28° Kozoroha
Negani Negani 351 28° Vodnáře
Ligilos Cigila 382 28° Ryb
Secabmi Secabmi 53 29° Berana
Calamosy Calamos 83 29° Býka
Sibolas Sibolas 113 29° Blíženců
Forfason Forfasan 143 29° Raka
Andrachor Andrachor 173 29° Lva
Notiser Notiser 203 29° Panny
Filakon Filakon 233 29° Vah
Horasul Horasul 263 29° Štíra
Saris Saris 293 29° Střelce
Elorim Ekorim 323 29° Kozoroha
Nelion Nelion 353 29° Vodnáře
Ylemlys Ylemis 383 29° Ryb
Calach Clacha 54 30° Berana
Saposon Sapasani 84 30° Býka
Semeol Seneol 114 30° Blíženců
Charonthon Charonthona 144 30° Raka
Caron Carona 174 30° Lva
Regerion Regerio 204 30° Panny
Megalogim Megalogi 234 30° Vah
Irmenos Irmano 264 30° Štíra
Elamyr Elami 294 30° Střelce
Ramagison Ramgisa 324 30° Kozoroha
Sirgilis Sirgilis 354 30° Vodnáře
Bariol Boria 384 30° Ryb

 


Z původního článku The Discovery of Emil Stejnar uvedeném na webu Franz Bardon Research přeložil a upravil Otakar.
Závěrečná poznámka: „Samotná šifra byla užívána i Quintscherem a má původ v jiném díle než je Praxe magické evokace.“

 

Moonmansions – citace z knihy Fixed Stars and Constellations in Astrology

 

Spirits of the air-element  – Bardonovy bytosti vzduchu odpovídají Abramelinovým

 

Jméno podle Bardona Jméno podle Abramelina
Parahim Tarahim
Apilki Apilki
Erkeya Erkeya
Dalep Dalep
Capisi Lavisi
Drisophi Drisoph
Glisi Glysi
Cargoste Cargosic

 


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na