Odpovědi z ankety na fb Magii  0

Na facebookové skupině Magie probíhá už více jak rok anketa, kde jsou položeny tři jednoduché otázky. A protože není důvod, proč bychom to měli číst pouze a jen my, navíc do skupiny jsou vpouštěni i lidé, kteří na otázky odmítli odpovědět nebo z jiného důvodu anketní pole nevyplnili, publikujeme prvních třicet odpovědí pod rouškou anonymity.

Pokud by měl kdokoli problém s tím, že je jeho text publikován. Stačí se ozvat a jeho odpovědi budou smazány. Anebo můžeme na přání autora zveřejnit. Máme v plánu postupné zveřejnění všech odpovědí. Pro mnohé to může být inspirací anebo potvrzením či rozšířením jejich vlastního náhledu či přístupu. Vzhledem k tomu, že je jich více jak sto, jedná se o vcelku slušný průřez „lidu magie“ a jakmile bude dokončen přepis a odpovědi se zpracují, uděláme nakonec pěknou statistiku s kategoriemi jednotlivých odpovědí. Očekávat tak můžete další tři nebo čtyři články.

Otázky byly tři:

Co je podle tebe Magie?

Proč se zajímáš o Magii?

K čemu Magii potřebuješ? 

Prvních deset

 

CO JE PODLE TEBE MAGIE?

1//Způsob, jak cíleně ovlivnit svůj život pomoci rituálů, kamenů a jiných věcí, modliteb a afirmací a nenechávat věci volně plynout.

2// Magie je něco nadpřirozeného a mimořádného.

3// Naprosto běžná součást života.

4// Energie.

5// Magie je dar… bílá nebo temná… magie umět porozumět duši člověka, duši světa… pochopit emoce… naslouchat větru… věřit v sebe… magie je to, co je mezi nebem a zemí, co se dá cítit v existenci bytí…

6// Směřování duševní energie pomocí mentálních stimulů… pouze duše je všemocná, nikoliv mysl…

7// Magie je věda a umění, jak způsobovat změny ve vědomí a tím formovat vnitřní a vnější realitu ve shodě s vůlí.

8// Soubor věcí mezi nebem a zemí.

9// Na to přijde, magie může být názvem okultního vědního oboru, může být i stylem života nebo posláním.

10// Velká síla.

 

PROČ TĚ ZAJÍMÁ MAGIE?

1// Vždy jsem věděla, že je něco, co mi může pomoct změnit můj život… Když mě začali navštěvovat zemřelí, bylo mi jasné, že nejsem normální…

2// Protože mám rád kouzla od mého narození a matka je kouzelnice.

3// Poznávam sebe, poznávám svět.

4// Tajemno a odpověď.

5// Proč mě zajímá magie… je to nespoutaná síla, kterou někteří neumí ovládat… každého, kdo zná její sílu, ví, že může něco víc, než jen dýchat… využít ji k něčemu většímu, lepšímu… je to moc, která je mocí vesmíru…

6// Po průchodu… sebepoznáním, prozřením, procitnutím a oduševněním, jsem zjistil, že lze ovládat energii pomocí duše, jež se vyvíjí pomoci emocí, když žít je něco jiného než být…

7// Je to západní duchovní tradice a zároveň cesta k duchovní svobodě a případně osvícení.

8// Zvědavost a velký zájem.

9// K magii jsem byla přivedena mnoho let zpátky a od té doby se jí s přestávkami věnuji. Už to bude pomalu dvacet let. :)

10// Chci být duchovně vyspělý.

 

K ČEMU MAGII POTŘEBUJEŠ?

1// Pro udržení svého vnitřního klidu a na ochranu mých blízkých.

2// Bílá a černá.

3// K radostnému životu.

4// Všichni potřebujeme energii.

5// Magie není o potřebě… je o vnitřním pocitu jednotlivce, který ji zná a třeba dokáže využít na pomoc jiným živým bytostem… ať už jsou to lidi nebo zvířata… uvědomění sebe a přijmutí toho, co je mezi… otevření mysli a naslouchání…

6// Nepotřebuji, ale jelikož jsem se dostal dál, nemohu ji ignorovat…

7// Ke zdokonalování osobnosti.

8// K pomoci sobě i druhým.

9// K rozvíjení sebe sama a hlubšímu pochopení světa. :)

10// K duchovnímu růstu.

 

Druhých deset

 

CO JE PODLE TEBE MAGIE?

11// Ovládnutí univerzální energie.

12// Všechno kolem nás obsahuje/vyzařuje určitou sílu/energii.

13// Magie je podle mě věda zkoumající jevy a zákonitosti jež běžná věda nedokáže vysvětlit. Jelikož takřka vždy se v magii nedají zopakovat pokusy s úplně stejným výsledkem při zachování všech činitelů.

14// Vědomá práce s energií těla.

15// Věštění, léčitelství, ochrana.

16// Energie, která se dá vhodným způsobem formulovat tak, aby něco vykonala/splnila.

17// Magie je všechno, dobré i zlé slovo.

18// Propojení s přírodou a s vyššími silami. Tajemství, rituály, práce s energií a hlavně se sebou samým.

19// Energie mající směr a záměr.

20// Především práce sama se sebou, s energií světa.

 

PROČ TĚ ZAJÍMÁ MAGIE?

11// Věnuji se magii.

12// Chtěla bych poznat své možnosti. Žít život naplno a využít, v rozumné míře, co mi je nabízeno.

13// Magie mě zajímá přávě proto, že při ni cítím, že právě ona je tou „realitou“ a život sám je spíš iluze.

14// Chci se naučit vědomě používat moji energii.

15// Zajímala mě vždy, vždy mě to táhlo tímto směrem, je to něco tajemného, silného a krásného.

16// Magie je pro mě něco jako věda, když to tak řeknu, ale zase to nejde brát na lehko. Začala jsem ve 12 letech a neumím si teď představit život bez tohohle poznání a koníčků, které jsem si našla.

17// Je to znalost, celoživotní studium. Je dobré pokládat tyto otázky. Je mnoho nezralých. Odpověď je docela složitá, přijde mi to jako ptát se, proč dýchám.

18// Zajímám se o nadpřirozeno a věci mezi nebem a zemí už od dětství a magie k tomu patří. :)

19// Mám ji v sobě odjakživa… těžko se to vysvětluje…

20// Děje se tak zcela přirozeně.

 

K ČEMU MAGII POTŘEBUJEŠ?

11// Abych pomáhal ostatním.

12// Tahle otázka je zodpovězená v předešlé odpovědi.

13// K poznání, získávání vědomostí, které jinak získat snad ani nelze. Sice někteří říkají, že magií se k žádné velké pravdě dopracovat nelze, to však není pravda. Magie byla, je a bude vědou s nekonečně mnoha skrytými zákoutími.

14// K zlepšení kvality mého života, k astrálnímu cestování, léčení, pochopení jak funguje karma.

15// Porozumnění sama sebe.

16// Pro podpoření svých cílů, které mi splní sny. K poznání, jak to vše tady na světě funguje apod.

17// Potřebuji? Je mojí součástí a já její.

18// Chci ji využít k pomoci sobě i ostatním.

19// K tady a teď…

20// Ke své přirozenosti. Každý má věci, které považuje za své a bez kterých se necítí úplně.

 

Třetích deset

 

CO JE PODLE TEBE MAGIE?

21// Slovo samo o sobě znamená „moc“ nebo také „sílu“, ale ve skutečnosti je magie nepřijímaná věda o existenci. Zahrnuje v sobě všechny znalosti o komplexně celém vesmíru.

22// Něco co nás zajímá.

23// Věda, pomoc, dar.

24// Soubor věd (astrologie, numerologie, apod.)

25// Moc kterou někteří lidé nechápou.

26// Kouzla, čarování, nadpřirozené schopnosti.

27// Spousta tajemna.

28// Život.

29// Magie je projev vytrvalosti vůle, vykonávaná na základech energie vědomí.

30// Nevím jak to specifikovat, ale spadají do toho výklady karet, duchové, andělé, a úplňky, kameny, apod.

 

PROČ TĚ ZAJÍMÁ MAGIE?

21// Právě proto, že je tak komplexní.

22// Nevím.

23// Věřím v ní…

24// Jakmile se začnete o magii zajímat, tak vás to jakoby vtáhne a chcete rozvíjet své schopnosti a znalosti.

25// Zajímá mě vše neobvyklé a nepochopené druhými.

26// Protože mám rád záhady a tajemno.

27// Nevím, ale zajímá.

28// Získat nové informace o jiném světě.

29// Protože mě zajímá, jak se ji učit ovládat a bránit. Zejména té černé.

30// Protože v tom žiju a jsem vnímavá.

 

K ČEMU MAGII POTŘEBUJEŠ?

21// Tohle je blbá otázka, ale budiž. Potřebuji ji k život. Bez magie by nebylo nic.

22// K uspokojení. :)

23// K očistě sebe a mého okolí… k učení se, k růstu, k porozumění…

24// Pro pochopení života, pro náplň mého života.

25// K pomoci bližním.

26// Chci pomáhat lidem.

27// Nepotřebuji, zajímám se.

28// Zvědavost.

29// K ovládání i obraně vlastní a společné reality.

30// Nějak do mého života patří.

 


Navazující část II.


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na