Arboriova zpráva o znacích Vé-vé  0

veve-damballa-erzulieByl jsem osloven autorkou, abych si přečetl tuto práci a překreslil znaky božstev vúdú, takzvaná vévé. I když toto téma není mým šálkem kávy, při četbě této zajímavé studie a výtvarné práci na vévé jsem přišel na pár zajímavých poznatků, které se pokusím vložit do těchto pár vět.

Pokračování…


Giordano Bruno Nolano: O příčině, principu a jednom  0

Giordano Bruno

Teofilo: Je tedy vesmír jediný, nekonečný, nehybný. Jediná, pravím, je absolutní možnost, jediná skutečnost, jediná forma neboli duše, jediná hmota neboli těleso, jediná věc, jediné jsoucno; jediné je to, co je největší a nejlepší. Tento celek nemůže býti pochopen; je neohraničitelný a neukončitelný, proto bez hranic a konce a tím bez pohybu. Nepohybuje se v prostoru, vždyť mimo něj není ničeho, kam by se přemístil neboť je vším.

Pokračování…


Slovo  0

chiasmSlovo je smysl a význam. Nemá zvuk ani obraz. Je informací, potencí k existenci, možností kreace. Něco již řečeno bylo, o něčem se mluví a mnohé bude teprve vyřčeno. Slovo má svoji formu, záznam, projevení do konkrétního času a prostoru, zvukem nebo obrazem. Záznam slova je cestou (odtud tam a odtama sem) k jeho smyslu a významu. Je snahou a touhou vyléčit nevědomost, a nechat opět vzpomenout nebo aspoň upamatovat. Není v moci jakéhokoli záznamu, aby odhaloval, neb je obalem a šatem. Nemůže vyléčit nemoc, pouze utišit.

Smysl a význam je z jednoho obecného důvodu skryt, okultní, ezoterický a tajný: není ničeho, co by dokázalo odhalit pravdu, protože nemá ani zvuk, ani obraz, ani počet, a sama tak zůstává nezahalená. Člověk se jí však sám může uzavřít, obalit se před ní, uchránit se jí, a to je nemoc nevědomosti, kterou psané a mluvené slovo pouze ztiší, ale jeho samotného neodhalí. A proto on jí nebude vidět a bude ji popírat, přestože je nepopiratelná a zjevná. Nevědomost je volba.

Slovo je potencí, nevyřčené jsoucí bez své existence jako možnost ke stvoření a vyřčené tvořící svůj význam a naplňující svůj smysl, přechází z věčnosti do uskutečnění v čase, kde žije svým vlastním životem.

 

Mluvit znamená tvořit, uvést v život a uskutečňovat.

Chvála tichem nevyslovitelnému a nestvořenému.


Meditace Hierofantů  0

Hierofant a svatyněHierofant, jinak řečeno Velekněz, je nejvyšší zasvěcenec stojící na vrcholu náboženské nebo přirozené spirituálně lidské hierarchie. Je to ten, který je z lidí nejblíže Bohu, ten který stojí nejvýše. Tuto nejvyšší čest obdržel z nebes a v ní je podpořen lidmi, dobrovolně a z jejich vůle, protože oni nechtějí nebo nemohou přistoupit tak blízko, a nechtějí nebo nemohou stát tak vysoko. Proto mají svého vyslance a zástupce, který rozmlouvá s Bohem a sděluje jim Boží vůli. Taková služba je ryzím mesiášstvím.

Pokračování…


8. z 8« První...2345678