NAZ OLPIRT – “Sloupy světla”  0

Dee_Sigillum_Dei_Aemeth_03Variant Kabalistického kříže pocházejícího původně z materiálů řádu Zlatý úsvit existuje mnoho. Scott Michael Stenwick ve své knize Mastering the Mystical Heptarchy popisuje zajímavou obdobu tohoto rituálu v enochiánském jazyce. Místo sefirot se pracuje s čakrami a lze jej dobře využít i ve skupině pro pozvednutí a vyrovnání energií před větší prací. Poněkud nezvyklé je přiřazení barev jednotlivým čakrám. Odpovídají enochiánským živlům a vycházejí z původních záznamů Johna Dee a enochiánských materiálů Zlatého úsvitu.

Cvičení Naz Olpirt je také dobrým způsobem sladění se s enochiánskými entitami, především při práci s Tabulemi Strážných věží.

Postup:

Postavte se do normálního, uvolněného stoje. Páteř držte rovně a představte si, že je vaše hlava zavěšena shora jako na provázku. Pomalu a lehce dýchejte nosem do bránice. Jazyk opřete o patro a nechte jej tam stále, s výjimkou vyslovování slov rituálu. Ujistěte se, že máte jazyk opřený o patro během nádechů. Gesta dělejte rukou či prstem, nikoli magickými nástroji.

 

1. Narýsujte nad hlavou kruh ve směru hodinových ručiček a třikrát vyslovte:

MADRIAX
(MADRIAZ – “Nebe”)

Vizualizujte nad svou hlavou moře jasné záře, zahrnující všechny barvy a přeci mimo jejich spektrum.

 

2. Dotkněte se středu čela (adžna čakry) a třikrát vyslovte:

IAD

(JAD – “Bůh”)

Vizualizujte jak se v tomto bodě utváří energie podobná čistému, jasnému světlu vysílající paprsky do čtyř světových stran. Nepřestávejte přitom stále vizualizovat jasnou záři nad svou hlavou. K jedné vizualizci přidáváte ostatní, nepřecházíte z jedné do druhé. To platí pro všechny následující kroky.

 

3. Dotkněte se hrdla (višuddha čakry) a třikrát vyslovte:

EHNB
(EHNEB – “Duch”)

Vizualizujte v tomto bodě sféru levandulového světla.

 

4. Dotkněte se středu hrudi (anahata čakry) a třikrát vyslovte:

EXARP
(“Vzduch”)

Vizualizujte v tomto bodě sféru jasně bílého světla.

 

5. Dotkněte se solar plexu (samsara čakry) a třikrát vyslovte:

BITOM
(“Oheň”)

Vizualizujte v tomto bodě sféru žhnoucího rudého světla.

 

6. Dotkněte se břicha pod pupkem (svadhištana čakry) a třikrát vyslovte:

HCOMA
(HeKOMA – “Voda”)

Vizualizujte v tomto bodě sféru zeleného  světla.

 

7. Dotkněte se hráze (muladhara čakry) a třikrát vyslovte:

NANTA
(“Země”)

Vizualizujte v tomto bodě sféru hmatatelné, pevné černé energie.

 

8. Spusťte ruce podél těla a třikrát vyslovte:

CAOSGO
(KAOSGO – “/planeta/ Země ”)

Vizualizujte dokončení okruhu začínajícího nad vámi v nebesích, klesajícího hluboko do země před vaším tělem a stoupajícího opět za vašimi zády podél vašeho těla.

 

9. Při vizualizaci cirkulující energie začněte zhruba v oblasti hráze, dlaně obraťte vzhůru a s nádechem je zvedejte na úroveň temene. Potom obraťte dlaně dolů a spusťte ruce opět na úroveň hráze. Dech by měl být hluboký, uvolněný a pokud možno plynulý. Při správném provedení tohoto cvičení byste měli cítit lehké mravenčení probíhající po páteři nahoru a dolů spolu s pohybem vašich rukou. Vizualizaci energetického okruhu ve spojení s dýcháním udržujte tak dlouho, jak je to pohodlné či vhodné.

 

10. Cvičení zakončete znamením Oživeného Osirida, překřižte ruce na prsou a vyslovte:

TA CALZ I OROCHA
(TA KALZOD I OROCHA – “Jak nad nebesy tak pod tebou ”)

Vizualizujte přitom, jak přebytky energie, které jste shromáždili v jednotlivých centrech svého těla, stékají pod vaše nohy do temnoty hlubin země. Prociťte vlnu relaxace probíhající od hlavy k nohám, veškeré napětí steče do hlubin země společně s uzemněnou energií.

 


 

Postup cvičení Naz Olpirt je přeložen z knihy Mastering the Mystical Heptarchy od Scott Michael Stenwick


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na