Arboriova zpráva o znacích Vé-vé  0

veve-damballa-erzulieByl jsem osloven autorkou, abych si přečetl tuto práci a překreslil znaky božstev vúdú, takzvaná vévé. I když toto téma není mým šálkem kávy, při četbě této zajímavé studie a výtvarné práci na vévé jsem přišel na pár zajímavých poznatků, které se pokusím vložit do těchto pár vět.

Jak píše autorka, jsou vévé náboženské symboly, jejich použití tvoří základní praxi vúdú. Představují symboly jednotlivých božstev neboli loa. Původ a historie těchto symbolu je neurčitý, je zde několik tezí. Někteří moderní autoři například tvrdí, že jsou odvozené od praxí magických grimoáru západu. Určitou příbuznost vidí takto skupina euroamerických magických neognostiků s „Grimoáry Šalamounovými“. Právě ke Grimoarum Verum 1 , je nejčastěji směřována jejich magická horečka, zde hledají a nalézají podobnost se znaky vévé.

Já se ale kloním k teorii, že vévé jsou původními znaky pocházejícími z africké nebo haitské tradice. Neboť jsem si nemohl nevšimnout, že na většině symbolů vévé je častým ústředním motivem kříž. Tento symbol přítomný v mnoha znacích vévé je však daleko starší než si představuje většina křesťanů. Znak kříže nevychází z křesťanské tradice, s níž je dnešní vúdú synkreticky propojeno. Jeho původ je dle mne daleko prostší:

Symbol kříže je praktické propojení rovníku s ekliptikou. Je to symbolický nebeský kříž, který viděl člověk znalý tradičních umění nad sebou. Tento kříž propojuje pozemské, rovník s nebeským, ekliptika. Jsou v něm skryty základní znalosti pozorování hvězd i času, jakož i základní znalosti sběru a pěstování plodin. Je to také přesné vymezení obou slunovratů a rovnodenností.

Většina nejstarších symbolů vévé jsou hvězdné (astrální) mapy jistých souhvězdí z pohledu nočního nebe v oblasti rovníku. Vévé jsou mapy plné symbolů hvězd a jejich správného uskupení. Kříž daný ekliptikou a rovníkem tedy slouží k přesnému zaměření jistých konstelací hvězd, které na horizontu vychází. A určení místa/nebeského směru odkud přicházejí bohové (duchové), pokud jsou ritem voláni…

Autor studie „Ve-Ve Diagrammes Rituels Du Voudou: Ritual Voodoo Diagrams“ 2 Milo Rigaud je obeznámen se západní magickou tradicí, ovšem vůbec se ve své knize nevěnuje astrologickému pozadí výkladu vévé.

Každý znalec a umělec magických věd, by vám ještě ve středověku řekl, že znalost sil/jmen, přicházející z jednotlivých světových stran v různých časech je pro magii klíčová. Je to znalost prostoru světa, jeho vymezení je základ přírodních/magických věd. Vědět jak a kam voláme a kdo přijde je základ a zkušenost skutečných praktiků. Tedy bohové, jsou v tu chvíli, kdy obřad konáme pod místním horizontem, a nemohou sestoupit. Duchové země samozřejmě ano.

Člověka napadá, proč na tuto do očí křiklavou věc nikdo neupozornil? Možná že, to je základní přirozenost (vědomost), těch lidí, co to žijí.

A možná, že v Africe a Haiti nemají a neznají nebe?

Když se za jasů posvátných ohňů a zpěvu rytmických bubnů vysypává oběť mouky do tvarů kříže ve znaku Vé-Vé. Víří extasí v člověku každý atom jeho bytosti a prosí své „Loa“, aby sestoupilo na zem a stalo se v člověku.

Jak na nebi, tak na zemi praví starověký zákon…

Kde je naše civilizační měřítko, se kterým měříme vyspělost a primitivnost jiných kultur?

Jsme deformovaní světelným smogem a betonovým nebem našich měst. Bohužel, vyměnily jsme jas živých hvězd za umělé světlo pouličních lamp a zář i našich monitorů. Žijeme v betonové džungli velkoměst kde nás „naši“ bohové těžko spatří.

Snad existuje oprávněná naděje praktiků Vúdú, že když vysypou hvězdnou mapu Vé-Vé, že si jich jejich bohové přeci jen nakonec najdou.“

 

13.5. léta páně 2013

S duchy jak na Nebi tak na Zemi se loučí… Arborius


Diskuze k článku:

avatar
666
  Subscribe  
Upozornit na